povodeň

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Temně hučí... Žalovský potok

V pondělí 19. května jsme v Žalově zažili vzrůšo... Začalo krápat, pohled na oblohu říkal: „Z toho mráčku nezaprší" - a zapršelo. Během chvilky začalo téměř peklo. Déšť přešel v liják a liják v krupobití. A pak jsem slyšel povědomý zvuk, říkal jsem si: „Co to taky tak temně hučí?“ - Není to Niagara, ale řeka v naší rokli!!!

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztocká velká voda rok poté

Mnohým z nás připomněly květnové přívalové deště a bouřky obrazy z loňského června, kdy Roztoky postihla velká voda. Já na to vzpomínám obzvláště intenzivně nejen kvůli několika probdělým nocím a hodinám strávených v dešti nebo na povodňovém štábu. Ve funkci místostarosty jsem byl nový a povodňový očistec takto zažíval prvně.

Po roce je sice pěkné si zavzpomínat, k čemuž úplně poslouží několik fotek, důležitější je ale bilancovat naši připravenost na další velkou vodu.

O čem jednala městská rada v dubnu

Radní se sešli ke své dubnové schůzi 9. 4. 2014 nad více než 50 body jednání. Po procedurálních úvodních bodech byla jmenována konkurzní komise pro výběr ředitelky MŠ Havlíčkova. Předsedou komise bude pan starosta Jakob, druhým zástupcem města místostarosta Boloňský.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak jsme neporučili ani větru, ani dešti...

Ještě před pár lety jste v případě jakýchkoli náhodných setkání s lidmi, které jste buď pramálo znali nebo se s nimi nebylo o čem bavit nebo i v případě, že byste je nejradši neviděli, měli báječné řešení: začít se bavit o počasí...

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

K letošní povodni

Po jedenácti letech jsme byli opět svědky povodně ohromného rozsahu s ničivými následky Ta v r. 2002 v Praze, a tudíž i u nás v Roztokách, byla označena jako voda pětisetletá, ta letošní jako padesátiletá. Zjednodušený /a tudíž nesprávný/ popis těchto povodní zní, že pětisetletá voda se vyskytuje jednou za 500 let a padesátiletá voda jednou za 50 let. Řada lidí si proto klade otázku, proč tyto dvě povodně s relativně malou pravděpodobností výskytu jsou od sebe vzdáleny pouhých jedenáct let.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Solidarita lidi dobré vůle

Vracím se k povodním, které postihly naši zemi a Roztoky začátkem června. Povodně tu vždycky byly, jsou, toho jsme svědky a budou znovu přicházet. Velká voda je přírodní úkaz ve všech světadílech a během všech civilizací. Jeden z nejdramatičtějších vrcholů síly vodního živlu připomíná Bible v příběhu o potopě světa. Nepochybně se v dějinách lidstva udál. Nepřinesl konec lidstva a civilizace, člověk potopu přežil Naopak. Přišel nový počátek a lidstvu se dostalo nové naděje.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Povodně - fotoreportáž

Pohled ze Řivnáče na zatopenou zahrádkářskou kolonii v Řeži a v Žalově. Foto: Eva Jirková

Dolní Roztoky se zaplavují. Foto: Pavel Brokl

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Malé povodňové zamyšlení

Po 11 letech klidu velká voda v povodí Vltavy opět udeřila. Mnozí z nás, kteří zažili přírodní katastrofu v roce 2002, si mysleli, že něco podobného je už nemůže potkat. Skutečně - pětisetletá voda jako v roce 2002 naštěstí nepřišla, ale i tak rozsah zřejmě padesátileté povodně byl obrovský. Při kulminaci Vltavy 4. června 2013 ráno protékalo korytem řeky v Klecanech asi 3 500 m3/s. Před jedenácti lety to bylo 5 000-5 500 m3/s. Běžný průtok je ovšem 150 m3 a již při 400 m3 se vyhlašuje 1.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koncert Voda nás nezlomí + pozvánka Beruška Bandu

Sdružení RR ve spolupráci s městem Roztoky uspořádá v neděli 23.6. odpoledne na Tyršově náměstí benefiční koncert jako poděkování hasičům a všem, kteří se podíleli na záchranných akcích během povodní i po nich. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek bude určen na potřebné opravy ateliéru Zdenky Braunerové po záplavách.

Voda nás nezlomí

V rámci programu vystoupí mezi cca 14-15 hod i Beruška band (zpívání, tancování, malování na obličej, hrátky a soutěže).

Týden povodní v Roztokách

Po jedenácti letech jsme zažili další ničivé povodně, které tentokrát dosáhly úrovně padesátileté vody. Naštěstí nedosáhly kalamity roku 2002, ale i přesto voda dokázala, jak ničivým živlem je. Díky obětavé práci a obrovskému nasazení spousty lidí nebyly letos následky pro Roztoky katastrofální. Jak povodně probíhaly den po dni?

Syndikovat obsah