zeleň

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Okénko odděleni životního prostředí

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o plánovaných úpravách zeleně na Tyršově náměstí a okolí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Péče o zeleň

Nabízíme vám stručný přehled činností oddělení ŽP provedených v průběhu roku 2015. Nejde o to, poskytovat jen data a informace, ale o úvahy o tom, jaké naše zelené město bude. Nerozhoduje o tom výše finančních prostředků či politická rozhodnutí, ale míra vyzrálosti společnosti jako takové, smysl pro zodpovědnost, pořádek, estetiku, ale také vizionářství, kreativitu a snahu vytvářet trvalé hodnoty. Nezapomínejme, že pracujeme s živým organismem, který prochází vývojem, zraje a stárne.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nové stromy v Palachově ulici

Technické služby a jejich spolupracovníci z odborné firmy vysázejí cca 50 stromů. Výsadba začne ve směru od Tyršova náměstí a bude pokračovat až po křížení s Puchmajerovou ulicí. V dalším úseku Palachovy ulice není bohužel možno stromy zasázet, brání tomu blízkost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. V této části ulice nebyly stromy ani před rekonstrukcí. Na jaře příštího roku zde budou vysazeny keře.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vážení spoluobčané

vzhledem k zajištění bezpečné průchodnosti a průjezdnosti místních komunikací, a to včetně komunikací pro pěší, tj. chodníků, si vás tímto dovolujeme požádat o pravidelné odstraňování přerůstající zeleně z vašich pozemků. Tato zeleň nebezpečně zasahuje do chodníků a omezuje bezpečný pohyb chodců. V nebezpečí jsou tak hlavně děti a senioři, kteří jsou nuceni kvůli přerostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde jsou ohrožováni projíždějícími vozidly. 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stromy a my - havarijní kácení & péče o veřejnou zeleň

Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 8 (Povolení ke kácení dřevin), odst. 4, uvádí: „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení." Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastává u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Luční kvítí mě potěšilo

Psychologové říkají, že je život snazší, když se dokážeme radovat z maličkostí. V duchu této zásady jsem se zaradoval z nové úpravy parku na Tyršově náměstí, kde kromě redukce přerostlých tújí vznikl roztomilý záhon „lučního kvítí“. Zpočátku jsem kolem nového záhonu procházel se zjevnou skepsí, neb mi nebylo jasné, co to tam roste místo běžného trávníku za plevel, který pracovníci TS tak poctivě kropí? V červenci se však vyloupl do krásy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Znovu: Stromy jsou také obyvatelé

Jsem vděčná panu docentu Oto Melterovi, Ph.D., za jeho článek STROMY JSOU TAKÉ OBYVATELÉ, sama už několik neděl smolím příspěvek na obhajobu starých stromů v Roztokách. I mě zaskočilo vykácení alejí javorů v Palachově ulici, až ve chvíli, kdy jsem viděla tu dlouhou řadu krásných zdravých pařezů (které jsem si i zdokumentovala). Ten, kdo jezdí autem, neví, co je to, v parném létě dojít s kočárkem a dětmi jen na nákup, a to nemluvím o škodách ekologických, o ptácích a hmyzu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stromy jsou také obyvatelé

Na úvod přiznávám, že příspěvek přichází pozdě a vyřezanou alej čítající desítky javorů na Palachově ulici již nezachrání. Rovněž přiznávám, že z důvodu zaneprázdnění jsem informace o plánované výstavbě nestudoval a situaci jsem zaznamenal až v okamžiku jejich kácení letos na jaře. Doufám, že příspěvek přinese informace, které příště při rozhodování mohou převážit střelky vah na tu správnou stranu pro stromy, ale především pro nás.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zelené pruhy v Jana Palacha

Ke konci března jsme si mohli všimnout nejprve vykácených javorů a následně i stavebního ruchu v ulici Jana Palacha. Původně měla stavba začít již v minulém roce, ale kvůli administrativním tahanicím a blížící se zimě byla stavba odložena na jaro 2015.

Obnova zeleně v Palachově ulici

V letošním roce nás čeká rozsáhlá proměna ulice Jana Palacha. Dojde k rekonstrukci asfaltového povrchu v jízdních pruzích, přibude plocha pro parkování a dojde také k rekonstrukci chodníků, kde bude položena nová zámková dlažba.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah