Odraz 10/2012

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Zítra se bude...

Tento fejetonek je psán v den uzávěrky, ve středu 26. 9. večer, uprostřed totální ,,prohibice“, kdy se naše čacká vláda pokouší napravit věci, které sama způsobila.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny v průběhu měsíce září 2012.

beletrie

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rožálek

První pololetí nového školního roku je již v plném proudu a také v herničce mateřského centra nezahálíme. Kromě pravidelných programů pro děti nabízíme i kurzy s rodilými mluvčími (nejen) pro maminky, které si tak mohou zpestřit rodičovskou dovolenou, rozšířit jazykové znalosti či "protáhnout" tělo.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kvítko se loučilo... ale nekončí

Neděle 23. září 2012 se zapsala do historie loutkařského spolku Kvítko. Poslední představení. Trochu smutku, trochu smíchu. Poslední představení v prostorách, které na nás dýchaly svým osobitým kouzlem, svou historií, která byla vidět i na vlhkých zdech... Toto vše Kvítku dávalo zvláštní atmosféru. Éra divadélka pro děti v Nádražní ulici končí. Zde je na místě poděkovat panu Petru Pohlovi, který po dlouhá léta poskytoval Kvítku nezištně prostory, které všem přirostly k srdci, a tím podporoval kulturní život našeho města. Na to by se nemělo zapomínat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slavnostní vítání dětí

Informujeme rodiče, kteří mají zájem, aby bylo jejich děťátko narozené v období od 1. 1. 2012 do 31. 6. 2012 slavnostně přivítáno mezi občany města Roztoky, že se z důvodu rekonstrukce Středočeského muzea a zároveň i rekonstrukce prostor MěÚ nemůže podzimní vítání dětí uskutečnit.

Předpokládáme, že se tento slavnostní akt bude konat v měsíci březnu 2013, proto sledujte stránky města nebo časopis Odraz, kde budete s dostatečným předstihem informováni.

Odbor vnitřních věcí

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Letní soustředění družstva volejbalu žákyň 18. 8. 2012-25. 8. 2012 Hrachov

Týden, který jsme společně strávili v Hrachově, byl nad naše očekávání. Naše představy se odehrávaly v celodenních trénincích, které by nás úplně unavily, se špatným jídelníčkem a s tím, že to bude otrava a jenom dřina. Naše předtucha se ale nevyplnila.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nový územní plán města Roztoky (2. díl)

V minulém čísle Odrazu jsem zveřejnil první část pojednání o přípravě nového územního plánu našeho města. Shrnul jsem v něm východiska daná vývojem majetkových poměrů v obci i platným územním plánem z roku 1995 (s jeho změnami).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak se Vám líbí?

Po přečtení minulého čísla Odrazu mne napadlo: jak se Vám líbí věčné osočování a pomluvy, napadání a polopravdy? Manipulace veřejným míněním vždycky patřila k politice, tu s menší, tu s větší mírou vkusu. Její živnou půdou je a bude neinformovanost veřejnosti a její nezájem o věci veřejné.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mateřská škola Spěšného - Doma je doma! A ve školce? Tam je jako doma!

Začátek tohoto školního roku byl věnován především vzájemné spolupráci mezi dětmi a to nejen dětmi na třídě, ale i mezi dětmi v rámci celé MŠ. Mateřská škola totiž opět přivítala několik nově příchozích dětí a to napříč všemi odděleními. Práce na třídách tedy byla soustředěna na adaptaci nových dětí, seznámení s budovou a provozem naší MŠ, spolupráci mezi dětmi a učitelkou na třídě, dalším pedagogickým i nepedagogickým personálem. Úkolem všech pí učitelek bylo společně s dětmi vytvořit vstřícnou atmosféru plnou empatie, tvořivosti, bezpečí a kamarádství.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala Rada města v září

Rada se sešla ke svému jednání dne 5. září 2012. Po úvodní prezentaci firmy nabízející městu komplexní, elektronický systém mapové aplikace pro potřeby MÚ rada podrobila slyšení vedoucího strážníka Městské policie Roztoky. Důvodem pozvání pana P. Vevery na jednání RM byly některé výhrady radních k efektivitě městské policie. Vedoucí strážník odešel z tohoto jednání s úkolem, aby zpracoval analýzu možností zlepšení a zefektivnění fungování naší MP.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah