Odraz 10/2012

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny v průběhu měsíce září 2012.

beletrie

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rožálek

První pololetí nového školního roku je již v plném proudu a také v herničce mateřského centra nezahálíme. Kromě pravidelných programů pro děti nabízíme i kurzy s rodilými mluvčími (nejen) pro maminky, které si tak mohou zpestřit rodičovskou dovolenou, rozšířit jazykové znalosti či "protáhnout" tělo.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zítra se bude...

Tento fejetonek je psán v den uzávěrky, ve středu 26. 9. večer, uprostřed totální ,,prohibice“, kdy se naše čacká vláda pokouší napravit věci, které sama způsobila.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slavnostní vítání dětí

Informujeme rodiče, kteří mají zájem, aby bylo jejich děťátko narozené v období od 1. 1. 2012 do 31. 6. 2012 slavnostně přivítáno mezi občany města Roztoky, že se z důvodu rekonstrukce Středočeského muzea a zároveň i rekonstrukce prostor MěÚ nemůže podzimní vítání dětí uskutečnit.

Předpokládáme, že se tento slavnostní akt bude konat v měsíci březnu 2013, proto sledujte stránky města nebo časopis Odraz, kde budete s dostatečným předstihem informováni.

Odbor vnitřních věcí

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Letní soustředění družstva volejbalu žákyň 18. 8. 2012-25. 8. 2012 Hrachov

Týden, který jsme společně strávili v Hrachově, byl nad naše očekávání. Naše představy se odehrávaly v celodenních trénincích, které by nás úplně unavily, se špatným jídelníčkem a s tím, že to bude otrava a jenom dřina. Naše předtucha se ale nevyplnila.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kvítko se loučilo... ale nekončí

Neděle 23. září 2012 se zapsala do historie loutkařského spolku Kvítko. Poslední představení. Trochu smutku, trochu smíchu. Poslední představení v prostorách, které na nás dýchaly svým osobitým kouzlem, svou historií, která byla vidět i na vlhkých zdech... Toto vše Kvítku dávalo zvláštní atmosféru. Éra divadélka pro děti v Nádražní ulici končí. Zde je na místě poděkovat panu Petru Pohlovi, který po dlouhá léta poskytoval Kvítku nezištně prostory, které všem přirostly k srdci, a tím podporoval kulturní život našeho města. Na to by se nemělo zapomínat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak se Vám líbí?

Po přečtení minulého čísla Odrazu mne napadlo: jak se Vám líbí věčné osočování a pomluvy, napadání a polopravdy? Manipulace veřejným míněním vždycky patřila k politice, tu s menší, tu s větší mírou vkusu. Její živnou půdou je a bude neinformovanost veřejnosti a její nezájem o věci veřejné.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mateřská škola Spěšného - Doma je doma! A ve školce? Tam je jako doma!

Začátek tohoto školního roku byl věnován především vzájemné spolupráci mezi dětmi a to nejen dětmi na třídě, ale i mezi dětmi v rámci celé MŠ. Mateřská škola totiž opět přivítala několik nově příchozích dětí a to napříč všemi odděleními. Práce na třídách tedy byla soustředěna na adaptaci nových dětí, seznámení s budovou a provozem naší MŠ, spolupráci mezi dětmi a učitelkou na třídě, dalším pedagogickým i nepedagogickým personálem. Úkolem všech pí učitelek bylo společně s dětmi vytvořit vstřícnou atmosféru plnou empatie, tvořivosti, bezpečí a kamarádství.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nový územní plán města Roztoky (2. díl)

V minulém čísle Odrazu jsem zveřejnil první část pojednání o přípravě nového územního plánu našeho města. Shrnul jsem v něm východiska daná vývojem majetkových poměrů v obci i platným územním plánem z roku 1995 (s jeho změnami).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

U Sádla

Kdysi to byl vzorný obchod a sehnali jste tu z potravin kdeco.

Pak nastala chvíle, kdy prodejna T. Sádla byla pronajata Vietnamcům. Prodávají tam od bačkor, vody, instalace až po lokomotivu vše. Ale nic pořádného. Teklo nám něco u vany, a tak to manželka koupila. Ale točili se kolem ní Vietnamci, kteří jí nedokázali česky odpovědět. Jeden jako druhý. Podobně je to i u druhého krámu. Ptám se tedy těch, co obchod povolují, zda to vědí, a co činí??

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah