výstava

Dětský svět a móda 20. století

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy si Vás dovoluje pozvat na výstavu Dětský svět a móda 20. století

Dětský svět a móda ve 20. století

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás srdečně zve na výstavu uspořádanou ze sbírky Miloslavy Šormové.

Po dvou výstavách historických kočárků, které měly nesmírný úspěch u široké veřejnosti, máme tu čest přivítat v našem muzeu další obdivuhodnou sbírku paní Miloslavy Šormové, která se rovněž vztahuje k dětství. Vystaveny zde budou dětské oděvy a doplňky od batolete po pubertu, dětské kroje, dobové fotografie a materiály vztahující se k tématu z let 1900-1980.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Prosba o spolupráci - fotografie z dětství

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy si Vás dovoluje pozvat na výstavu „Dětský svět a móda během 20. století“, která začne 21. září letošního roku. Tato výstava bude připravena ze soukromé sbírky paní Miloslavy Šormové, která zároveň se sbíráním dobových kočárků utvořila mimořádně zajímavou sbírku dětského odívání, běžného v průběhu 20. století. Připadá nám velmi zajímavé doplnit tuto výstavu dobovými fotografiemi, kde jste Vy, Vaši sourozenci, rodiče, prarodiče, partneři atd. v dětském oblečení, ale pozor, jedná se zde o období mezi lety 1900-1980!

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a sdružení Post Bellum Vás srdečně zvou na komiksovou výstavu „Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století“ 25. květen – 2. září 2012

Muzeum zve na unikátní výstavu komiksů o osudech lidí z totalitních režimů

Komiksové příběhy, zobrazené na panelech výstavy „Ještě jsme ve válce - Příběhy 20. století“, vycházejí ze skutečných osudů lidí. Jejich vyprávění zaznamenali dokumentaristé z neziskové organizace POST BELLUM v rozmezí let 2001-2011. Sdružení POST BELLUM natáčí s pamětníky rozhovory a tyto záznamy pak ukládá na internetový portál Paměť národa.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Středočeské muzeum v měsíci dubnu

V měsíci dubnu (22. 4.) se slaví Den Země, a proto se přijďte podívat do Středočeského muzea na výstavu o ohrožených druzích obratlovců středních Čech. Jsou zde vystaveny úplně všechny ohrožené druhy, které se v současné době na území středních Čech vyskytují. V rámci Dne Země budou také probíhat komentované prohlídky a bude zde připravena malá dílnička pro děti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

V galerii Academic již 30. fotovýstava!

Jak ten čas letí! Na začátku roku 2007 byla v galerii Academic, která je součástí hotelu Academic, zahájena první foto-výstava. Jednalo se o černobílé portréty lidí z celého světa a jejím autorem byl Jan Šroubek.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Sdružení Roztoč

Ateliér JoE

Výtvarný ateliér JoE se v jarním období zúčastnil hned dvou výstav.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Je Ferda nejlepší mravenec?

Středočeské muzeum v Roztokách připravuje výstavu: "Je Ferda nejlepší mravenec?". Zahájena bude v pátek 30. března 2012 a potrvá do neděle 23. září 2012.

Milan Šusta - fotografické obrazy /krajina a intruze/

Fotograf Milan Šusta vystudoval Fakultu žurnalistiky UK a školu výtvarné fotografie LK FAMU. Nyní je po dvacetileté práci fotoreportéra v novinách a obrazové agentuře volný fotograf. Zabývá se reklamní fotografií a v posledních letech spolupracuje s nakladatelskými domy při tvorbě knih.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah