Odraz 12/2012

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Dočkají se Žalovští pod Řivnáčem kanalizace?

V ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem není kanalizace a její vybudování je místním občanům „slibováno“ dlouhé desítky let. Jsem velmi rád, že radní při schvalování plánu investic do vodohospodářské infrastruktury nakonec jednomyslně podpořili můj návrh, aby hlavní prioritou byla právě tato kanalizace.

Problematika těchto ulic má ovšem několik rovin.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Listopadové zastupitelstvo

V listopadu se uskutečnila dvě jednání městského zastupitelstva. První 7., druhé 21. listopadu 2012. V prvním případě šlo o odložené jednání z října, kdy ZM nebylo usnášeníschopné. Úvodem zastupitelé schválili vyřazení bodu jednání týkající se prodeje obecních bytů. Projednávání tohoto záměru bude nejprve předcházet schůzka s nájemníky těchto bytů.

Otázka rozměrů nové tělocvičny ZŠ

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Satisfakce

Městská čistírna odpadních vod. Důmyslné a funkční zařízení, které úspěšně přispívá k čistotě vody ve Vltavě. Funguje již 10 let a uvažuje se o její intenzifikaci (Odraz č. 10/2012, str. 8).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koaliční virus

Z hlediska analýzy svérázného stylu nakládání současného vedení města s obecním majetkem není příznačnější případ než kauza prodeje obecních bytů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztocký Den boje za svobodu a demokracii

Jsem velmi rád, že připomínka 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, se již stává v Roztokách tradicí. Po loňském prvním ročníku jsme se letos opět v hojném počtu sešli na Tyršově náměstí. Této významné příležitosti k setkání využily všechny generace. Pro děti byl připraven program v čele se zábavným klaunem. Ti starší mohli v „kinostanu“ zhlédnout dokumentární film „Tenkrát“ o listopadových událostech roku 1989. O dobroty pro malé i velké se s kamarády staral Radek Vlasák, kterému patří velký dík i za organizaci celé akce.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25. 10. 12 až 21. 11. 12:

- dne 28. 10. 12 oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, pes ovčák (fena) odchycen v prostoru občerstvení U Zvířátek, umístěn do kotce MP, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto psa, tomuto vydán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Reakce členů výboru TJ Sokol Roztoky na článek „Pozoruhodný (ekonomicko-společenský) experiment TJ SOKOL“

Rádi bychom se vyjádřili k článku pana redaktora Kantora, kterým v minulém čísle Odrazu informoval o ukončení provozu pohostinství v prostorách roztocké sokolovny. Ačkoliv je v článku vysloven údiv nad počínáním výboru TJ, nedostal nikdo z nás příležitost se k tématu vyjádřit.

Níže proto uvádíme skutečnosti, které nebyly v článku zmíněny a které členové výboru TJ je považují za velmi důležité.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rekonstrukce radnice pokračuje

Jak jsem uvedl v minulém čísle Odrazu, v dolní části roztockého městského úřadu probíhá přestavba, nejde ovšem vše tak, jak jsme si představovali. Je to starý dům s mnoha bolestmi a léta úprav a instalací se podepsala na stavu především dolní části této budovy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mimořádný hudební zážitek

V neděli 18. listopadu se Husův sbor CČSH stal svědkem hudebního zážitku, jakých v Roztokách ještě mnoho nebylo. Na společném koncertě tu vystoupily sestry Jarmila a Daniela Kosinovy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vánoční bohoslužby v Husově sboru

Štědrý den 24. prosince v 15 hod. - prohlídka kostela, jesliček.

Je možné si přinést na papírku napsané vánoční přání a zavěsit ho na stromeček nebo si ho vyrobit přímo v kostele. Zpívání koled a vánoční promluva farářky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah