Odraz 12/2012

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Slovo starosty

Blíží se konec roku, a proto je vhodná doba bilancovat. Co rok 2012 Roztokám přinesl?

Školy, školky a děti

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Satisfakce

Městská čistírna odpadních vod. Důmyslné a funkční zařízení, které úspěšně přispívá k čistotě vody ve Vltavě. Funguje již 10 let a uvažuje se o její intenzifikaci (Odraz č. 10/2012, str. 8).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Listopadové zastupitelstvo

V listopadu se uskutečnila dvě jednání městského zastupitelstva. První 7., druhé 21. listopadu 2012. V prvním případě šlo o odložené jednání z října, kdy ZM nebylo usnášeníschopné. Úvodem zastupitelé schválili vyřazení bodu jednání týkající se prodeje obecních bytů. Projednávání tohoto záměru bude nejprve předcházet schůzka s nájemníky těchto bytů.

Otázka rozměrů nové tělocvičny ZŠ

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztocký Den boje za svobodu a demokracii

Jsem velmi rád, že připomínka 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, se již stává v Roztokách tradicí. Po loňském prvním ročníku jsme se letos opět v hojném počtu sešli na Tyršově náměstí. Této významné příležitosti k setkání využily všechny generace. Pro děti byl připraven program v čele se zábavným klaunem. Ti starší mohli v „kinostanu“ zhlédnout dokumentární film „Tenkrát“ o listopadových událostech roku 1989. O dobroty pro malé i velké se s kamarády staral Radek Vlasák, kterému patří velký dík i za organizaci celé akce.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koaliční virus

Z hlediska analýzy svérázného stylu nakládání současného vedení města s obecním majetkem není příznačnější případ než kauza prodeje obecních bytů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Reakce členů výboru TJ Sokol Roztoky na článek „Pozoruhodný (ekonomicko-společenský) experiment TJ SOKOL“

Rádi bychom se vyjádřili k článku pana redaktora Kantora, kterým v minulém čísle Odrazu informoval o ukončení provozu pohostinství v prostorách roztocké sokolovny. Ačkoliv je v článku vysloven údiv nad počínáním výboru TJ, nedostal nikdo z nás příležitost se k tématu vyjádřit.

Níže proto uvádíme skutečnosti, které nebyly v článku zmíněny a které členové výboru TJ je považují za velmi důležité.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25. 10. 12 až 21. 11. 12:

- dne 28. 10. 12 oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, pes ovčák (fena) odchycen v prostoru občerstvení U Zvířátek, umístěn do kotce MP, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto psa, tomuto vydán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mimořádný hudební zážitek

V neděli 18. listopadu se Husův sbor CČSH stal svědkem hudebního zážitku, jakých v Roztokách ještě mnoho nebylo. Na společném koncertě tu vystoupily sestry Jarmila a Daniela Kosinovy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rekonstrukce radnice pokračuje

Jak jsem uvedl v minulém čísle Odrazu, v dolní části roztockého městského úřadu probíhá přestavba, nejde ovšem vše tak, jak jsme si představovali. Je to starý dům s mnoha bolestmi a léta úprav a instalací se podepsala na stavu především dolní části této budovy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

KULTURNÍ KALENDÁRIUM - Prosinec

KULTURNÍ KALENDÁRIUM - Prosinec

So+ Ne 8. 12 + 9. 12. 2012

ÚNĚTICKÉ ADVENTNÍ TRHY - druhý ročník trhů s vánočním sortimentem (výzdoba, dárky, dobroty) - oba dny od 11 hodin

Únětice

Ne 9. 12. 2012

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah