Odraz 3/2013

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Roztocký psí daňový ráj

Při projednávání vyhlášky o místních poplatcích jsem se pokusil prosadit snížení sazby poplatku za psy (ze 700 Kč pokles na 200 Kč) a v praxi tak dokázat koaličním kolegům přínosy liberálního přístupu ke zdanění, který v Roztokách s ODS prosazujeme, a který bohužel nikdo další příliš nekvituje. Na radě jsem podporu pro návrh nenašel, ale zkusím to ještě jednou v zastupitelstvu.

Co pro vás dělá Svaz postižených civilizačními chorobami

Říká se, že děti jsou budoucností národa, ale přijde čas, kdy zestárnou a stanou se její minulostí. Proto bych vám chtěla představit základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH), která se snaží o to, aby zdravotně postižení, převážně starší občané, zůstali v kontaktu se společností a novou realitou, která jim je často nepochopitelná a cizí. V pohádkách se velebí staří moudří dědečkové a babičky, oplývající většinou i kouzelnou mocí. Skutečnost je většinou jiná.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Navýšení poplatku za odpady

Zastupitelstvo na svém jednání dne 27. února 2013 schválilo novelu vyhlášky o místních poplatcích a s tím i novou výši poplatku za shromažďování a likvidaci komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro letošní rok 600,- Kč na jednoho poplatníka.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Masopust 2013 v Roztokách a Úněticích

Po několika letech jsem se opět účastnila našeho masopustu. Po chmurných dnech politických rozčarování jsem díky němu opět pozitivně naladěná, a ráda bych proto poděkovala těm, co masopust připravují, zejména sdružení Roztoč. Park ve Středočeském muzeu byl plný účastníků, jejich auta tvořila souvislou řadu od plného parkoviště až pod Roztocký háj. Návštěvníci ze širokého okolí jistě nelitovali, protože zahajovací program masopustu byl kouzelný a ještě ke všemu obohacen vystoupením zahraničních hostů z Francie a Finska.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 13. 4. a 12. 10. 2013.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Druhé lednové zastupitelstvo

Zastupitelstvo se sešlo ke své druhé schůzi v měsíci lednu 30. 1. 2013 a přednostně se zabývalo agendou z prosincové schůze, kterou nestihlo projednat. Naprostou raritou bylo schválení darovací smlouvy Středočeskému kraji na 0,11 m2 pozemku v Riegrově ulici, který vznikl odštěpením od původní parcely při výstavbě nové silnice II/242 na Prahu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

I letos skauti protančili troje pohorky

Minulý měsíc se v roztocké sokolovně konal 2. skautský ples. Účast byla hojná a poslední návštěvníci odcházeli domů až v pozdních nočních hodinách. A co letos přispělo k tak úžasné plesové atmosféře?

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nový dům roste pod rukama a stále potřebuje podporu

Už je vymalováno, nalakováno, dlažba položená. Proběhly brigády natírací i mozaikovací. Od jara budeme ve spolupráci s Tábornickým klubem Draci pracovat na zkrášlení okolí domu. Děkujeme řadě dobrovolníků, kteří se brigád účastní. Firma pana Ryneše Forinex service s. r. o. zdarma vymalovala celý objekt. Projekt podpořilo Letiště Václava Havla Praha, řada firem a drobných dárců. Každé podpory si vážíme.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poněkud dlouhé čekání na jaro

Nějak se nám ta zima vleče. Ne, že by byla někdy významně kratší, ale když nevidíte týden slunce, máte po náladě.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah