Odraz 4/2013

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Co přináší Odraz č. 4?

Aprílový Odraz je opravdu nabitý a pestrý, takže si počtete. Diskuze a polemiky probíhají v podstatě ve třech tematických okruzích: po šesti letech byl totiž vypsán konkurs na ředitele ZŠ, a tak je diskuze na toto téma víc než pochopitelná, protože každá změna přináší nejen naděje, ale i obavy. Druhým tématem je stav silnic a jejich rekonstrukce, což bude aktuální i v příštím století - pokud se ovšem nenaučíme lítat jako ptáci. Tématem třetím je neradostná současnost a děsící budoucnost odpadového hospodářství.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Únorové zastupitelstvo

V měsíci únoru se sešli zastupitelé ke svému jednání dne 27. února 2013.

Regulační plán pro Nádražní ulici

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Profesor

(rozhovor s Josefem Štěpánem)

Když se v Roztokách na náměstí potkáte s univerzitním profesorem stojícím ve frontě na autobus mezi ostatními (ať už jedou do práce nebo nakoupit do Kauflandu), máte kupodivu stejný pocit, jako byste ho potkali v aule Karolina v taláru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci

Tradiční poutní slavnost na paměť mučednické smrti sv. Vojtěcha začíná v pátek 26. dubna 2013 v 19:00 mší svatou v kostele sv. Klimenta.V soboru 27. 4. 2013 vyvrcholí poutní mší sv. od 10 hodin na prostranství před levohradeckém kostelem.

Srdečně zveme všechny farníky.

Římskokatolická farnost Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pietní vzpomínka na Levém Hradci

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se od 11 hodin uskuteční na levohradeckém hřbitově pietní vzpomínka u společného hrobu obětí transportu smrti v roce 1945. Následovat bude uctění obětí holocaustu u pomníku roztockých Židů na nám. 5. května a položení květin k pamětní desce ve foyeru roztockého nádraží.

Srdečně zveme všechny občany.

Jan Jakob
starosta města

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Veřejná zeleň

Odbor životního prostředí oznamuje občanům Roztok, že v zimním období byly ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odstraněny některé dřeviny - např. sakury na Tyršově náměstí, hlohy a keř lípy na Procházkově nám., které budou v jarním období nahrazeny novými dřevinami.

Město Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 21. 2. 2013 až 20. 3. 2013.

• dne 21. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno, že v zalesněném kopci pod ulicí Nad Vinicemi směrem od Tichého údolí stoupá černý kouř, zjištěno, že kouř pochází z pozemku jednoho domu v Tichém údolí, kde na ohništi byly opalovány kabely, oheň uhašen, provedeno šetření k původu kabelů, zjištěno, že kabely nebyly odcizeny, pálení vyřešeno napomenutím, podezřelé osoby ztotožněny,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Šalamonské rady

Nemohu alespoň stručně nereagovat na článek „Daň nechat nízkou a poplatky zrušit. A lépe hospodařit“ pana Tomáše Šalamona, který vyšel v minulém Odraze. Autor tvrdí: „tohle město neví, co s penězi“, mělo by se „rozumně hospodařit“ či že „stačí, když s nimi (pozn. s penězi) budou hospodařit 'příčetní' lidé“. S těmito výroky zásadně nesouhlasím. Nutno také upozornit, že pan Šalamon je člen místního výboru ODS.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jakou chceme základní školu?

Je to prosté:

„Otevřenou, moderní, komunikativní, čitelnou, s potenciálem dalšího růstu a prostředím, ve kterém se budou dobře cítit žáci, učitelé a všichni, co o ni mají zájem.“

A hlavně:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah