dřeviny

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Odstranění napadených a nebezpečných dřevin v ulici Jana Palacha

Vážení spoluobčané, v podzimních měsících bude v zeleném pásu ulice provedeno kácení jednoho kusu ořešáku, který je již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neperspektivní a začíná být pro své okolí nebezpečný. Dřevina je napadena houbou a hnilobou kmene. Koruna stromu, dotčená i předchozí intenzivní stavební činností (přístavbou nové ZŠ a rekonstrukcí komunikace), je značně poškozená. Kosterní větve jsou velmi křehké a dochází k jejich častému ulamování. Ihned po vykácení bude v tomto prostoru vysazen ořešák mladý.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stromy a my

Když jsem před čtyřmi lety poprvé prošel ulicí Jana Palacha, pomyslel jsem si, že takové příjemné ulice se už moc nedělají. Široké a plné stromů...

Letošní poslední červnový den jsem dostal zprávu, že někdo pokácel velký ořech, na který jsem se denně tak rád díval. Ten strom mi přirostl k srdci...

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Miniaturní predátoři útočí

V průběhu letošního jara můžeme v Roztokách sledovat neobvyklý jev. Začaly zde prosychat smrky pichlavé, lidově označované jako smrky stříbrné. Nejsme v tom zdaleka sami, obrovská kalamita tohoto druhu nastala zejména v Podkrušnohoří, kde tisíce vzrostlých smrků pichlavých v městských parcích během několika týdnů zhnědly a umírají.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Dřevinová vyhláška

V červenci letošního roku vstoupila v platnost nová tzv. „dřevinová“ vyhláška č. 189/2013.

V § 1 vyhlášky je vymezen pojem zahrada. Pro účely této vyhlášky se rozumí pozemek u bytového či rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

§ 3 vyhlášky pak říká ke kácení, jakých dřevin není třeba povolení:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Veřejná zeleň

Odbor životního prostředí oznamuje občanům Roztok, že v zimním období byly ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odstraněny některé dřeviny - např. sakury na Tyršově náměstí, hlohy a keř lípy na Procházkově nám., které budou v jarním období nahrazeny novými dřevinami.

Město Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah