ředitel

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v minulých týdnech proběhlo přijímací řízení do školek. Bylo přijato 108 nových "školkáčků". Bohužel se do školek nedostalo 58 dětí. Sice se nám toto číslo každý rok mírně snižuje, nicméně kapacita městských školek pořád není uspokojivá.

Nové školky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pořád se něco děje - a není toho málo

Tak nám začalo jaro. A zatímco počasí se mění jen zvolna, s nevšedními událostmi se nám roztrhl příznačný pytel. Tím nevšedním myslím například to, že špalíry jásajících Číňanů podél Evropské třídy jsme tu ještě neměli. Při jejich sledování jsem si nemohl nevzpomenout, jak jsem v těchto místech před dávnými lety (ani počítat to nechci) musel se školou povinně vítat jiného orientálního mocipána, jistého šáha Rézu Páhlavího. Vypadalo to hodně podobně.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

SIovo starosty

Vážení spoluobčané, v dnešním sloupku si dovolím zdůraznit dvě důležitá témata.

Konkurz na ředitele ZŠ

Pro budoucnost naší základní školy je velmi důležité, jak proběhne blížící se konkurz na nového ředitele či ředitelku. Dovolím si tady osvětlit, jaká má takový konkurz pravidla.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, jarní prázdniny máme za sebou a zdá se, že je za námi i letošní příděl sněhu. Dovolím si okomentovat několik pro naše město důležitých záležitostí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, toto vydání Odrazu je první v novém roce, proto si Vám dovoluji ještě jednou popřát hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce 2016.

Ředitel základní školy rezignoval

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Ředitel školy rezignoval

Mgr. Petr Bezděka, ředitel roztocké základní školy, včera předal do rukou vedení města svou rezignaci. Zároveň požádal o ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 12. 2015. Vedením školy byl prozatím pověřen zástupce ředitele, pan Mgr. Josef Vondra.

Rozhovor s panem ředitelem Bezděkou

Novým ředitelem základní školy v Roztokách byl na základě výsledků konkurzu jmenován Mgr. Petr Bezděka (50), kterého v následujícím rozhovoru představujeme roztocké veřejnosti.

Můžete nám nejprve popsat svoji profesní kariéru?

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování Aleně Gabal'ové

V posledních týdnech se roztocká veřejnost dozvěděla o odchodu paní ředitelky Mgr. Aleny Gabalové ze základní školy. V této souvislosti se zároveň rozšiřují nejrůznější dohady a spekulace - těmi se nyní zabývat nechci, ale ráda bych přispěla do veřejné diskuse některými fakty o Základní škole Roztoky.

Na webu školy a v dalších veřejných zdrojích informací lze dohledat údaje objektivně dokládající výsledky školy v posledních letech.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Změny ve vedení dvou škol

Od příštího školního roku nastanou významné změny ve vedení dvou roztockých škol. Zatímco ředitelka Mateřské školy Havlíčkova paní Kulhánková odchází s ohledem na svůj důchodový věk, paní ředitelka Gabalová odchází z čela základní školy z osobních důvodů.

Obě školy prošly v posledních letech obdobím charakterizovaným výraznými změnami a investicemi.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kocourkov u Prahy

Byl jsem jedním z lidí, kteří kritizovali Radu města za vypsání konkursu na místo ředitele základní školy. Rada města návrh na vypsání konkursu na místo ředitele základní školy schválila jednomyslně. V minulém Odraze toto obhajuje pan Drda (str. 18) i pan Jakob (str. 4).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah