rozpočet

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Radost stavět aneb jak si někdo mastí kapsu

Radost stavět aneb jak si někdo mastí kapsu

Město se rozhodlo, že jistému podnikatelskému subjektu přímo na míru zrekonstruuje část objektu čp. 713 v Havlíčkově ulici a udělá tam dětské trucstředisko. Jakým způsobem k tomu dochází a jak se jde jedné firmě na ruku, je samostatnou kauzou, o kterou se bude časem asi zajímat někdo jiný. Pro roztockého daňového poplatníka je ale určitě tématem vynakládání veřejných peněz. A to je příběh věru nosný.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám především popřál všechno jen to nejlepší do nového roku 2017. Věřím, že tento rok bude úspěšný nejen pro naše město, ale snad i pro každého z vás.


Rozpočet na rok 2017

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rozpočet města na rok 2017

Rozpočet města pro tento rok je poměrně ambiciózní. Měli bychom proinvestovat cca 75 milionů Kč. Pokud bychom do tohoto součtu zahrnuli i větší opravy (např. chodníků), nákup pozemků či plánovací dokumentaci, přesáhla by tato částka dokonce 90 milionů Kč. Rád bych vás se schváleným rozpočtem seznámil podrobněji.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O peníze jde až v prvé řadě

Řada občanů krajskou samosprávu příliš nebere na vědomí. Ostře vnímají volby do vedení vlastního města a radnice, někteří do Poslanecké sněmovny. Ale kraj v čele s hejtmanem je pod jejich rozlišovací schopnost... Tomu odpovídá i volební účast v krajských volbách - horší je už jen ve volbách senátních. Je to ale chyba. Mnozí si neuvědomují, s jakou sumou peněz, a to peněz z našich daní, kraj vlastně disponuje.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rada doporučila návrh rozpočtu na rok 2016

Téměř padesát bodů čekalo kompletní sestavu radních 2. prosince a v tom obrovském čísle vyčnívalo jako hlavní bod projednání návrhu rozpočtu na rok 2016. Jednání o návrhu, který už projednal finanční výbor a který byl vyvěšen k připomínkování na úřední desce, netrvalo ani hodinu. Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný, zhruba 20 milionů bychom ale měli krýt přebytkem z minulých let. Rada projevila vůli dokončit generální rekonstrukci městského domu čp. 286, ušetří naopak například na několika chodnících.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, měsíc leden nám z pohledu města přinesl zejména schválení nejdůležitějšího finančního materiálu pro tento rok, tedy rozpočtu města. Jednání bylo věcné a konstruktivní, za což bych chtěl zastupitelům poděkovat.

Angličtina od první třídy

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Informační blok o jednání rady a zastupitelstva je třeba začít omluvou. V minulém Odrazu jste se dočetli, že investor obytného komplexu Nádražní získal na svůj záměr územní rozhodnutí. Není to pravda. Krajský úřad vrátil záměr k doplnění a novému projednání na náš stavební úřad.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Potřetí také málem do půlnoci

Také třetí jednání nové rady slibovalo dlouhou směnu a odhad se naplnil: návrh rozpočtu a přes třicet dalších materiálů vystačilo do zřejmě již standardních 23 hodin.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zapojení občanů při tvorbě a schvalování rozpočtu obce

Každý občan má možnost aktivně se podílet na tvorbě a schvalování rozpočtu obce. Jak probíhá proces přípravy a schvalování rozpočtu a jak se do něj zapojit?

Rozpočet města - opět schodkový

O tom, že zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2014, již v Odrazu informoval pan starosta. Dovolím si několik komentářů z hlediska opozice.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah