Odraz 4/2014

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Proč úvěr na dostavbu ZŠ?

V roce 2013 bylo v rozpočtu města celkem 50 mil. Kč, určených výhradně na dostavbu školy v Roztokách. Veřejnou zakázku na dostavbu školy získala firma Metrostav, která se smluvně zavázala postavit školu za zhruba 70 mil. Kč. Městu chybělo 20 mil. Kč na dostavbu školy a asi 10 mil. Kč na vybavení a venkovní hřiště.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování sponzorům

Vážení,

dovolte mi, abych Vám jménem fotbalového oddílu SK Roztoky poděkoval za podporu, ať již formou sponzorského daru, pracovní výpomoci, dodávkou materiálu apod., kterou jste našemu oddílu v loňském roce projevili.

Neustále se nám zvyšuje počet členů, hlavně z řad dětí a mládeže. To s sebou přináší stále více požadavků na dresy, míče, tréninkové pomůcky. S přibývajícím počtem mužstev dochází také k většímu zatížení trávníku a tím i k růstu nákladů na jeho udržování.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách uveřejňujeme vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy. Vyúčtování bylo společně s kopiemi účetních dokladů předloženo ke kontrole Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vyúčtování schválil. Sbírka byla uskutečněna prostřednictvím prodeje výtvarných děl a benefičního koncertu.

Příjmy sbírky:

Příjmy z prodeje výtvarných děl ...51 400 Kč

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování Aleně Gabal'ové

V posledních týdnech se roztocká veřejnost dozvěděla o odchodu paní ředitelky Mgr. Aleny Gabalové ze základní školy. V této souvislosti se zároveň rozšiřují nejrůznější dohady a spekulace - těmi se nyní zabývat nechci, ale ráda bych přispěla do veřejné diskuse některými fakty o Základní škole Roztoky.

Na webu školy a v dalších veřejných zdrojích informací lze dohledat údaje objektivně dokládající výsledky školy v posledních letech.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 27. 2. 2014 do 26. 3. 2014:

• dne 27. 2. 14 oznámen nález peněženky s doklady a mobilním telefonem Nokia v místě u dětského hřiště v ulici Obránců míru - nalezené věci uloženy MP Roztoky, nález bude zveřejněn na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rub a líc jedné mince

S přicházejícím jarem se v Roztokách rozeběhla již druhá kampaň na e-Aukci, kterou pořádá opět firma e-CENTRE. Jak jinak než pod záštitou města.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Úspěch mladých hasičů Roztoky

V sobotu 22. 3., za krásného jarního dne, se v Klínci mladí roztočtí hasiči zúčastnili soutěže „Uzlová štafeta“, kterou pořádalo Okresní sdružení hasičů Praha-západ. Děti při soutěži musí co nejrychleji správně uvázat celkem pět vybraných uzlů. Soutěžilo se v jednotlivcích a štafetě družstvech.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jóga nad Vltavou bude mít první výročí

Malé studio Jóga nad Vltavou v Roztokách bude v dubnu slavit první rok své existence a při té příležitosti bych ráda za celý tým lektorů poděkovala našim „věrným“ za přízeň a vytrvalost.

Pro ty z vás, kteří jste třeba o možnosti cvičení v našem studiu nevěděli, přikládám stručné informace o nabídce kurzů. Pravidelně cvičíme jógu, a to každý den, kromě pátku, v ranních (po, út, čt), ale i večerních hodinách (st). Přijít je možné kdykoli, lekce jsou přátelské i k úplným začátečníkům.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy vás zve na výstavy

POZNÁVEJ SE!

Interaktivní výstava science centra Liberec. Heslo výstavy:

Dotýkati se exponátů přikázáno!

Velká výstavní síň 18. 4. 2014-13. 7. 2014

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vítání dětí v Roztokách

Vážení rodiče,

dne 27. května 2014

se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období od 1. července 2013 do 31. prosince 2013.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah