škola

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Obecná škola roztocká

Pod dojmy právě přijímané inkluzivní novely školského zákona bych rád navázal na téma „Měla by roztocká základka nabízet matematické třídy?“ z minulého Odrazu.

Matematická třída v roztocké škole?

Ráda bych reagovala na předchozí článek pana Šalamona na téma integrace dětí v roztocké škole. Nelíbí si mi škatulkování na děti chytré, hloupé, nadané, méně nadané, nenadané, zlobivé, hodné, rychlé, pomalé... Za pár let to může být všechno jinak a z těch šuplíčků se velmi těžko přestupuje.

V osmdesátých letech minulého století bylo v celé České republice 35 tříd s rozšířenou výukou matematiky na druhém stupni. V dnešní době byly tyto třídy nahrazeny víceletými gymnázii.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Hřiště na školní zahradě - zkušenost

Během posledního roku jsem se svými malými dětmi zamířila dvakrát dopoledne na klouzačky u roztocké školy. Nešli jsme tam jako na veřejné dětské hřiště, nýbrž jednou místo kroužku v Rožálku, který byl zrušen, a já jsem chtěla dětem dopřát jinou zábavu, podruhé po skončení kroužku na snědení svačiny na čerstvém vzduchu. V obou případech přišel pan školník a sdělil nám, že to není veřejné dětské hřiště a ať opustíme daný prostor.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Měla by roztocká základka nabízet matematické třídy?

Nejsem fanouškem stávajícího pana prezidenta, ale tu a tam se stane, že plácne cosi, pod co bych se podepsal. Před pár měsíci takto vyvolal vášně svými výroky proti inkluzivnímu vzdělávání. Hned byl nesmyslně obviněn, že chce segregovat vozíčkáře. Tento text inkluzi ve vzdělávání také zmíní. Abych se vyhnul nedorozumění, hned zkraje výslovně deklaruji, že nemám na mysli integraci tělesně postižených či třeba cizinců do vzdělávacího procesu, ale výhradně glajchšaltování dětí s různými schopnostmi.

Reakce na “Odpověď” ředitele Bezděky

Níže uvedený příspěvek odmítla redakční rada měsíčníku Odraz zveřejnit s tím, že - jak tvrdí ve své Redakční poznámce (Odraz č. 7-8/2015) - některé mé formulace hraničí s možnou soudní dohrou, přičemž celý spor je na úrovni tvrzení proti tvrzení …

Celý spor je, myslím, na jiné úrovni. Na úrovni trapného lhaní - ano, trvám na tomto termínu - lhaní ze strany ředitele Bezděky. Náš pes na volno na školním hřišti nikdy neběhal a letos tam vůbec nebyl.

Redakční poznámka

V minulých dvou číslech Odrazu proběhla polemika mezi panem Kahlem a panem ředitelem Bezděkou ohledně jejich vzájemného incidentu na školní zahradě. Pan Kahle nám poslal další článek, v němž popírá argumentaci pana ředitele.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Udání

Udávám tímto sám sebe. Udávám se, že jsem v úterý 14. dubna v 17.15 se svými syny trávil čas na školním pozemku, konkrétně na hřišti s klouzačkami. Udávám se, že jsem nerespektoval a že nebudu respektovat výzvu muže s křoviňákem (později jsem z něj pod menším nátlakem vyrazil jméno - školník Procházka), abych opustil prostor. Udávám se, že se budu pohybovat v tomto prostoru kdykoli v budoucnu, kdy budeme čekat na naši dceru, až jí skončí tancování v objektu školy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v tomto vydání Odrazu se věnujeme významnému výročí konce druhé světové války. Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí celosvětových dějin. Doufám, že si zejména naši státníci vezmou ponaučení z naší minulosti, a to i z období, které druhé světové válce předcházelo a které bohužel v mnohém připomíná situaci mezinárodní politiky dnes.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Investice, dotace, byty a škola

Tlustý fascikl materiálů k více než 40 bodům programu, čerstvě nahozená sanační omítka v zasedací místnosti a kompletní sedmičlenná rada - tak vypadal začátek jednání 11. března. Konec nastal o pět hodin později, s čistým stolem, ale i řadou otevřených otázek.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, měsíc leden nám z pohledu města přinesl zejména schválení nejdůležitějšího finančního materiálu pro tento rok, tedy rozpočtu města. Jednání bylo věcné a konstruktivní, za což bych chtěl zastupitelům poděkovat.

Angličtina od první třídy

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah