škola

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Květnové zastupitelstvo

Zastupitelé se sešli ke svému jednání ve středu 28. 5. 2014 nad nepříliš rozsáhlou agendou, ale i tak vydrželi jednat až téměř do 23 hodin. Hned v úvodu se zajímali o současný stav přípravy výstavby bytového souboru v Nádražní ulici, resp. o to, zda a jak bylo krajským úřadem vyřízeno odvolání města proti tomuto záměru. Krajský úřad město informoval, že některé námitky nechává přezkoumat dotčenými orgány státní správy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, s úlevou jsem po několika deštivých dnech přivítal dny plné slunce. Je to přesně rok, kdy nás postihly velké povodně. Letos jsme se museli vypořádat s povodněmi lokálními, které zasáhly především Potoky.

Dostavba školy dokončena

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, jsem rád, že Roztoky nezůstaly osamoceným ostrůvkem a že zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje.

Podomní prodej je zakázán

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v dubnu

Radní se sešli ke své dubnové schůzi 9. 4. 2014 nad více než 50 body jednání. Po procedurálních úvodních bodech byla jmenována konkurzní komise pro výběr ředitelky MŠ Havlíčkova. Předsedou komise bude pan starosta Jakob, druhým zástupcem města místostarosta Boloňský.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách uveřejňujeme vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy. Vyúčtování bylo společně s kopiemi účetních dokladů předloženo ke kontrole Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vyúčtování schválil. Sbírka byla uskutečněna prostřednictvím prodeje výtvarných děl a benefičního koncertu.

Příjmy sbírky:

Příjmy z prodeje výtvarných děl ...51 400 Kč

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, přišlo jaro, příroda se začíná zelenat, venku se to hemží veselými dětmi, ale rád bych Vám sdělil i několik důležitých informací.

Situace v základní škole

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mimořádná březnová rada

Rada města se sešla k svému mimořádnému jednání v předvečer jednání zastupitelstva 26. 3. 2014, a to k projednání jediného bodu. Na své minulé schůzi RM svým usnesením pověřila pana Ing. Ivo Cihláře řízením školy od 1. 4. 2014 do doby jmenování nového ředitele školy, který vzejde z konkurzu. Dne 19. 3. však vedení města obdrželo dopis pana učitele Cihláře, že na toto pověření rezignuje. Proto bylo bezpodmínečně nutné se znovu touto otázkou zabývat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování Aleně Gabal'ové

V posledních týdnech se roztocká veřejnost dozvěděla o odchodu paní ředitelky Mgr. Aleny Gabalové ze základní školy. V této souvislosti se zároveň rozšiřují nejrůznější dohady a spekulace - těmi se nyní zabývat nechci, ale ráda bych přispěla do veřejné diskuse některými fakty o Základní škole Roztoky.

Na webu školy a v dalších veřejných zdrojích informací lze dohledat údaje objektivně dokládající výsledky školy v posledních letech.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Změny ve vedení dvou škol

Od příštího školního roku nastanou významné změny ve vedení dvou roztockých škol. Zatímco ředitelka Mateřské školy Havlíčkova paní Kulhánková odchází s ohledem na svůj důchodový věk, paní ředitelka Gabalová odchází z čela základní školy z osobních důvodů.

Obě školy prošly v posledních letech obdobím charakterizovaným výraznými změnami a investicemi.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Březnové zastupitelstvo

Ke své březnové schůzi se zastupitelé sešli dne 26. března 2014, aby se vypořádali s více než 30 body programu.

Ačkoliv průběh jednání byl zpočátku poměrně svižný, stejně zůstalo několik bodů neprojednaných a odložených na schůzi dubnovou.

Vstřícný krok vůči společnosti RHG s.r.o.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah