roztoč

Roztoč se v kultuře

Ohlédnutí za Živými jesličkami

23. prosince

Den před Štědrým dnem jsme se vydali na pouť za hvězdou, která nás dovedla až do Betléma. Poklonili jsme se mu a jako dar jsme od Ježíška dostali Betlémské světlo, které na nějaký čas osvětlilo naše domácnosti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztoč se v kultuře

Ohlédnutí za festivalem Tichý Jelen ZÁŘÍ

2.-4. září a 30. září

Divadelní festival Tichého Jelena má za sebou úspěšně již 8. ročník. Letos na něm bylo k vidění celkem osm loutkových a tanečních představení pro malé i velké diváky. 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Pozvánka na cykly dílen

STÍNOVÉ DIVADLO - KOMIKSOVÁ DÍLNA

15. října od 10.00 v ateliéru Roztoč, Puchmajerova 1555

Stínové divadlo je více spjaté s asijskou kulturou, především pak s čínským a indonéským divadlem. Inspirujeme se strašidelnými příběhy, ale i tradičními pohádkami z Asie nebo Afriky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

ZÁŘÍcí zprávy ze Sdružení Roztoč

Léto ve Sdružení Roztoč

Ani přes prázdniny Roztoč neodpočíval.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Zápis do kroužků a kurzů 2016/2017 -1. září 2016

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Ocenění výtvarných kroužků na 44. mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2016

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Přichází jaro

S přicházejícím jarem začíná být v Roztoči čím dál více akcí. Máme za sebou dílnu Intuitivního háčkování pod vedením Zdenky Převrátilové, která všem účastníkům dokázala, že na háčkování nepotřebujeme studovat dlouhé a složité návody.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Chodidlárium - vznik a pozvánka na slavnostní otevření 22. dubna

Na zahradě ateliéru Sdružení Roztoč vzniká CHODIDLÁRIUM - stezka pro bosé nohy a proutěný domek. Za pomoci mnoha dobrovolníků jsme o víkendu 19. a 20.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztoč - události minulé a budoucí

Chodidlárium a vernisáž výstavy

Dvouletý projekt s názvem "Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť" na ochranu ohrožených druhů a stanovišť v Tichém údolí a na vrchu Řivnáč, který realizuje sdružení Roztoč ve spolupráci s organizací Beleco, vstupuje do závěrečné fáze.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah