roztoč

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Sdružení Roztoč

Svátek světel

pátek 9. listopadu, od 18:00

Oslava světla a podvečerní putování s lampiony levohradeckou krajinou. Na cestě budou představení dětí z tanečních a divadelních kroužků. Začátek v 18 hodin na autobusové zastávce Levý Hradec. S sebou lampičky a lampiony, které společně zapálíme.

Dárkové krabičky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Podzim ve sdružení Roztoč

Volná místa v kroužcích

Věříme, že jste úspěšně zvládli shon spojený se začátkem školního roku a každý si našel svůj kroužek nebo kurz.

Během září se postupně začaly kroužky a kurzy rozbíhat. Zájemců z řad dětí i dospělých je dosti, což nás moc těší.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztoč v novém školním roce 2012/2013

V letošním roce slaví sdružení Roztoč 15 let své činnosti. Novinkami v nabídce jsou Dětský sbor, Včelařství a Tvořivé večerní dílny pro dospělé. Jelikož je letošní rok ve znamení výstavby nových prostor, rozhodli jsme se hlavní narozeninové oslavy spojit s otevřením nového domu, které proběhne koncem tohoto roku.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zprávy ze sdružení Roztoč

Zápis do kroužků

Srdečně zveme děti i dospělé na zápis do kroužků a kurzů na školní rok 2012/13, který proběhne v následujících termínech:

- pondělí 3. 9. 2012 od 8-11 h v Ateliéru řemeslné tvorby v Havlíčkově ulici

- úterý 4. 9. 2012 od 15-18 h tamtéž

V průběhu září bude zápis i v MŠ v Žalově a Úněticích.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztoč na začátku léta

Milí čtenáři, přejeme vám krásné slunečné léto, odpočinek a spoustu nových zážitků. Děkujeme za podporu a zájem o naši činnost v tomto školním roce. Jsme rádi, že jsme vám vedle již tradičních kurzů a akcí mohli nabídnout řadu novinek (Dílna animace, Kurz francouzštiny, Jóga atd.). Tento rok byl též ve znamení intenzivního hledání nového místa pro naše kroužky a dílny. Doufáme, že vás budeme moci v září přivítat v našich nových prostorách.

Srdečně zveme na akce, které na závěr školního roku a během léta pořádáme.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Scénický tanec v Roztokách

Poslední březnové úterý se v Roztokách konala v pořadí již čtvrtá Krajská postupová přehlídka dětského scénického tance pro Středočeský kraj Roztoky 2012.

V dopoledních hodinách se v Kongresovém sálu hotelu Academic dolaďovaly poslední technické detaily a na prostorových zkouškách se postupně vystřídalo všech 11 tanečních souborů, aby krátce po 15. hodině mohla být přehlídka slavnostně zahájena.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Náhradní prostory pro činnost sdružení Roztoč

S vědomím narůstajícího počtu dětí a potřebnosti prostorů pro školní i mimoškolní aktivity pracuje sdružení Roztoč již několik let na možnosti vzniku nových prostor pro svou rozvíjející se činnost. Hlavní zázemí pro dosavadní činnost sdružení poskytuje pronajatý prostor v družině ZŠ Roztoky - 1 třída a sklad. Tento prostor však vzhledem k neustálému nárůstu počtu žáků škola potřebuje pro zajištění výuky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kalendář akcí sdružení Roztoč

Duchovní hudba renesance a baroka Velikonoční koncert

13. května 2012

Kostel Sv. Klimenta na Levém Hradci

Zahradní slavnost

21. června 2012

Na louce u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mít dobrou vůli

Rok 2011 byl z rozhodnutí Rady EU vyhlášen rokem dobrovolnictví. Co to znamená? Ve společnosti, kde je hodnota poměřována z velké části penězi, je nutno propagovat myšlenku, že nezištnou pomoc a práci je třeba veřejně ocenit a podpořit. V celé Evropě probíhala řada akcí, které představily různé dobrovol-nické projekty. Za podpory MŠMT se aktivně zapojilo i sdružení Roztoč. Koncem roku 2010 jsme ve sdružení založili klub dobrovolníků. Počet jeho členů během jednoho roku vzrostl na téměř 80 lidí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah