dětské středisko

Vilájet (aneb jak zruinovat mladou lékařku)

Vítka Caltu čtu docela rád. Někdy se mu povede v jedné větě vystihnout to, na co bych já spotřeboval celý odstavec. Když jsem před časem viděl nadpis „Místostarosta není místodržící“, pocítil jsem naprosté souznění. Pan místostarosta a jeho suita si totiž dle mého názoru počínají v našem městě jako nějaký Paša Sokolović. Slovo „samospráva“ je jaksi odvozeno od „spravovat“. Pod tím si představuji zajišťovat, aby svítila světla a nesmrděly popelnice a řešit jiné podružnosti, aby měli lidé čas nerušeně usilovat o vlastní záležitosti.

Nový majitel dětského střediska

Vážení občané města Roztoky, vážení rodiče, již několik let funguje ve Vašem městě zdravotnické zařízení poskytující pediatrickou péči. V současné chvíli se po zralé úvaze rozhodl majitel dětského střediska využít možnosti prodeje, a tím umožnit rozšíření poskytovaných služeb v rámci péče o děti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Dětské středisko má nový přístroj na vyšetření zraku dětí

Od září 2015 bude dětské středisko Roztoky nabízet nový typ vyšetření zraku kojenců a malých dětí. Nejprve do zkušebního a následně do řádného provozu zařadí přístroj PlusoptiX S09. Jde o moderní screeningový autorefraktor, přístroj, kterým je možné snadným bezkontaktním způsobem odhalit oční vady již od šesti měsíců věku dítěte. Zařízením lze měřit refrakci (dioptrické vady), rohovkové reflexy a další faktory, nejpřínosnější je ale pro včasné odhalení tupozrakosti (amblyopie).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Dětské středisko v plné kondici

V minulém Odrazu byl otištěn dotaz paní Razimové stran fungování roztockého dětského střediska. Poněkud jsem se podivil, proč se taková věc objevuje v místním tisku, a s paní Razimovou se spojil přímo, nicméně odpověď by mohla zajímat více čtenářů, a proto ji dáváme k dispozici.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah