nádražní

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Petice za rozumnou podobu obytného souboru v Nádražní ulici v Roztokách

V měsíci březnu proběhla v našem městě petice občanů za rozumnou podobu obytného souboru, jehož výstavbu již několik let chystá soukromý investor v Nádražní ulici. Petenti vyjádřili svůj nesouhlas s aktuální verzí projektu pro územní rozhodnutí, který předpokládá stavbu až osmipodlažních (6 + 2 podlaží) bytových domů (celkem 122 bytů) na místě bývalého továrního objektu. Plánovaný objem výstavby by vyvolal zcela nepřiměřenou koncentraci obyvatel na malé ploše, navíc s předpokládanými negativními dopady na dopravní situaci v Nádražní ulici.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala rada

Ve středu 14. dubna vpodvečer se sešlo všech sedm radních, prvně v mírně obměněné sestavě. Projednání sedmadvaceti bodů zabralo pět hodin. Jak už to bývá, některé body běžely jako po másle, o jiných se radní dohadovali složitěji.

Nová osvětlení, přechody i kolumbárium na Levém Hradci

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Husto při prezentaci Nádražní

Dne 15. března 2016 se v nové sborovně školy uskutečnila veřejná prezentace investorského záměru Bytový soubor Roztoky společnosti Nádražní 23, s. r. o. Podle poslední varianty projektu se jedná o výstavbu 122 bytů na místě bývalého továrního objektu v Nádražní ulici. Přestože bylo o datu prezentace rozhodnuto na poslední chvíli a měla minimální propagaci, přišlo asi 40 občanů plus 12 zastupitelů včetně obou místostarostů a pana starosty, který slyšení moderoval.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Výstavba v Nádražní ulici má nejen zápory

Na veřejném projednávání projektu výstavby komplexu v Nádražní ulici, jež proběhlo 15. 3. v budově základní školy, zazněly připomínky občanů, které vyjadřovaly vesměs obavy z plánované výstavby a odmítavé stanovisko k chystanému projektu i navrhované smlouvě mezi investorem a městem. Nicméně prezentace byla velmi užitečná a těm, kteří byli ochotni naslouchat, přinesla nejen informace o tom, jak je projekt zpracován, ale i o pohledu investora.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pořád se něco děje - a není toho málo

Tak nám začalo jaro. A zatímco počasí se mění jen zvolna, s nevšedními událostmi se nám roztrhl příznačný pytel. Tím nevšedním myslím například to, že špalíry jásajících Číňanů podél Evropské třídy jsme tu ještě neměli. Při jejich sledování jsem si nemohl nevzpomenout, jak jsem v těchto místech před dávnými lety (ani počítat to nechci) musel se školou povinně vítat jiného orientálního mocipána, jistého šáha Rézu Páhlavího. Vypadalo to hodně podobně.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, jarní prázdniny máme za sebou a zdá se, že je za námi i letošní příděl sněhu. Dovolím si okomentovat několik pro naše město důležitých záležitostí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Na programu byla budoucnost města

Lednové zastupitelstvo mělo na programu dva zásadní body. Jeden se týkal developerského projektu v Nádražní ulici a druhý zadání územního plánu - v obou případech šlo tedy o budoucnost Roztok. Ke každému z nich proběhla dvouhodinová, místy velmi vzrušená debata, leč s rozdílným výsledkem.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Ještě není rozhodnuto!

V lednovém čísle Odrazu (Informace z radnice - „Podruhé málem do půlnoci") se místostarosta J. Huk dopustil nepřesnosti, když napsal, že v případě obytného komplexu Nádražní již investor získal územní rozhodnutí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Potřebují Roztoky Komisi rozvoje města?

Stavět, či nestavět, nebo co stavět? Otázka již mnohokrát na stránkách Odrazu řešená, bude jistě řešená i v budoucnu. Na jedné straně snaha držet Roztoky v současné velikosti a zachovat i jejich genia loci, na druhé pak zajistit jejich rozmach co do městského vybavení včetně dopravní obsluhy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Podruhé málem do půlnoci

Nově zvolená rada města se podruhé sešla 1. prosince v plné sestavě a vyzkoušela si, jaké je to, putovat domů v čase blížícím se hodině duchů. Je ovšem pravda, že z těch šesti a půl hodiny zabraly dobrou třetinu dva body, dlouhá diskuse o výstavbě v Nádražní ulici a neméně náročná debata nad vilami čp. 110 a 125 v Tichém údolí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah