koncert

Hudba mezi slovy

Pozvánka na koncert: Hudba mezi slovy. Neděle 27. 1. 2013 v 15 h Husův sbor Roztoky.

Vánoční ZUŠ

Konec listopadu a začátek prosince jsou každoročně na ZUŠ ve znamení vánočních svátků. Ze tříd se rozléhají tóny koled a skladeb s vánoční tematikou, atmosféra je i pro návštěvníky naší školy jaksi slavnostnější. Všechny tyto „vnější projevy“ směřují ke koncertům jednotlivých tříd a k vrcholu tohoto času, Vánočnímu koncertu. Jelikož je zámek stále uzavřen, koná se koncert již druhým rokem v Husově sboru a my musíme poděkovat paní farářce Jarmile Kučerové za poskytnutí kulturního azylu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztocký Den boje za svobodu a demokracii

Jsem velmi rád, že připomínka 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, se již stává v Roztokách tradicí. Po loňském prvním ročníku jsme se letos opět v hojném počtu sešli na Tyršově náměstí. Této významné příležitosti k setkání využily všechny generace. Pro děti byl připraven program v čele se zábavným klaunem. Ti starší mohli v „kinostanu“ zhlédnout dokumentární film „Tenkrát“ o listopadových událostech roku 1989. O dobroty pro malé i velké se s kamarády staral Radek Vlasák, kterému patří velký dík i za organizaci celé akce.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mimořádný hudební zážitek

V neděli 18. listopadu se Husův sbor CČSH stal svědkem hudebního zážitku, jakých v Roztokách ještě mnoho nebylo. Na společném koncertě tu vystoupily sestry Jarmila a Daniela Kosinovy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kosa Vostra a HARD MUSIC FEST

Drazí spoluobčané, opět se na Vás chystají tentokrát hned dva nebývalé hudební zážitky. Dne 28. září můžete navštívit koncert instrumentálního tria Kosa Vostra, v jehož podání si vychutnáte staré známé filmové i jiné fláky v originálních aranžích. Záběr kapely je opravdu široký, doslova a do písmene od Pulp fiction přes Balkán až po bývalý Sovětský svaz.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mimořádně působivý koncert ROSA

V úterý 19. června se v pražském Muzeu hudby uskutečnil pravidelný koncert komorního pěveckého sboru ROSA. Tvrdohlavost, se kterou mladý sbormistr Lukáš Kovařík (mimochodem čerstvě přijatý posluchač HAMU) vede ryze amatérský roztocký sbor k interpretaci nejtěžších hudebních děl, přinesla opět kýžené ovoce.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Konečně něco krásného

I když jsem již důchodkyně, navštěvuji se zájmem hudební a umělecké akce pořádané v Roztokách. Ať už to byla hezká akce hudební skupiny pana učitele V. Sloupa, která nám zdarma zahrála jeden květnový večer v restauraci U Šmucrů nebo velká a velmi hezká akce ZUŠ (také zdarma) dne 16. 5. 2012 v Academiku.

Chci tímto vyjádřit obdiv účinkujícím dětem a velké poděkování vedení a všem učitelům naší ZUŠ a prosím „jen tak dále“.

Marie Zámecká

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jaro v Základní umělecké škole

Začátkem května se uzavřelo účinkování našich žáků v soutěži ZUŠ v České republice. A nutno dodat, že to byla přímo bronzová tečka. V celostátním kole soutěže obsadila Markéta Gotschalková skvělé třetí místo! Tímto mimořádným výsledkem potěšila nejen sebe, ale také mě jako pedagoga. Jen zasvěcení vědí, kolik úsilí a hodin strávených cvičením, modelováním skladby, korepeticemi se za tím vším skrývá. Ale povedlo se, fanfáry dozněly a my jdeme dál, v života běhu potěšeni tím, že to úsilí má tak ušlechtilý smysl.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koncert pěveckého sboru ROSA

se konal v neděli odpoledne 29. dubna 2012.

Program citlivě sestavil dirigent Lukáš Kovařík vzhledem k místu i velikonoční době. Jako první zaznělo pět postních motet na latinské pašijní texty od Antonína Tučapského. Po duchovní hudbě zazněl cyklus slunečné hudby Antonína Dvořáka V přírodě.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koncert ZUŠ v Husově sboru

Dne 26. dubna t. r. představila Základní umělecká škola v Roztokách veřejnosti své žákyně a žáky koncertem, jemuž poskytl přístřeší Husův sbor CČSH. Akusticky příhodný i příjemný sál byl zcela naplněný posluchači, kteří nadšeně tleskali předvedeným hudebním výkonům. Program, sestavený ředitelem školy MgA. B. Šléglem, byl koncipován tak, aby již prvním vystoupením nejmladšího účastníka klavíristy Tadeáše Drdy plně zaujal.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah