investice

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Analýza investic roku 2017

V roce 2017 bylo na investice (pol. 6112 městského rozpočtu) plánováno celkem 62,1 mil. Kč. Z tohoto plánu se podařilo proinvestovat 35,4 mil. Kč, což je necelých 57 %.

Investice Roztoky 2017

Největší finanční prostředky šly do kapitoly 3111 – předškolní zařízení, celkem 12 mil. Kč, což jsou investice do školy v Palackého, kde město vybudovalo tři pavilóny pro 75 dětí ve kterých bude 50 dětí.

ODS rozpočet města nepodpořila

Těsně před svátky jednalo městské zastupitelstvo o rozpočtu města na rok 2017. Účast nebyla z různých důvodů valná a i díku tomu koalice rozpočet zastupitelstvem málem neprotlačila. Po několika technických přestávkách se to ale v půl jedenácté podařilo, byť můj hlas rozpočet nedostal, a to hned z několika důvodů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Ztracená radniční investiční varta

Od roku 2010 do jara 2016 měla ODS na roztocké radnici v gesci investice. Vždy jsme si naříkali, že ať uděláme cokoliv dobrého, tak naše výsledky prodá veřejně pan starosta. Letošní rok jde ale za novým vedením naší radnice - v tom dobrém i v tom zlém. My jsme v opozici. Pojďme tedy aktivity zhodnotit.

Abychom nikomu nekřivdili, tak si výsledky ukážeme přesně na číslech čerpání rozpočtu ke konci října 2016, tedy za deset měsíců letošního roku.

Město by mělo zvýšit investice do silnic

Za poslední roky se v investicích do silnic udělal kus práce. Skromně poznamenám, že jsem na tom snad měl také kus zásluh. Bohužel od roku 2016 už nejsou silnice až takovou prioritou, což je patrno z rozpočtu města.

Rok dotací

Během vánočních svátků jsem nedostal na radniční adresu ani jeden mail. Ale sotva jsem se po Vánocích objevil v úřadě, začalo to znova. "Upozorňujeme, že byla vypsána výzva..." (a my vám s dotací pomůžeme, protože to umíme nejlíp). Profesionální lovci dotací i profesionální podvodníci, po čuchu je nepoznáte, snad podle adresy, pokud ovšem není fingovaná.

Vůbec bych se nedivil, kdyby mě začal budit ze spaní skřehotavý hlas papouška pana Barrosa: „Eurrra, eurrra!“.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rada doporučila návrh rozpočtu na rok 2016

Téměř padesát bodů čekalo kompletní sestavu radních 2. prosince a v tom obrovském čísle vyčnívalo jako hlavní bod projednání návrhu rozpočtu na rok 2016. Jednání o návrhu, který už projednal finanční výbor a který byl vyvěšen k připomínkování na úřední desce, netrvalo ani hodinu. Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný, zhruba 20 milionů bychom ale měli krýt přebytkem z minulých let. Rada projevila vůli dokončit generální rekonstrukci městského domu čp. 286, ušetří naopak například na několika chodnících.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Co Roztokům přinesl rok 2015 a co můžeme čekat v roce 2016

Rok 2015 skončil. Přinesl nám věci dobré i horší. Z celospolečenského pohledu byl předchozí rok především ve znamení uprchlické krize.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Připravují se investice na příští rok

Ve středu 9. září jednala rada bez místostarosty Novotného v šesti. Měla před sebou obvyklých třicet bodů. Diskutovala a rozhodovala o nich skoro do 21 hodin.

Několik bodů se týkalo probíhajících investičních akcí. V době, kdy vyjde toto číslo Odrazu, bude patrně už před dokončením ulice Řadová a křižovatka ulic Třebízského a Žirovnického a součástí ulic bude i nové osvětlení.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Na rozcestí

Začátek podzimu je pro majitele nemovitosti časem příprav na zlé časy a pro správce obecního kasy dobou sestavování rozpočtu na příští rok. Také letos koncem září byl tento proces zahájen tím, že správci rozpočtových kapitol poslali starostovi své návrhy, a skončí na prosincovém či lednovém zasedání zastupitelstva. Příprava rozpočtu na rok 2016 bude zvláštní v tom, že souběžně bude zpracováván střednědobý výhled investic a dokončován strategický plán města, obsahující konkrétní projektové záměry v podobě projektových karet.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Investice, dotace, byty a škola

Tlustý fascikl materiálů k více než 40 bodům programu, čerstvě nahozená sanační omítka v zasedací místnosti a kompletní sedmičlenná rada - tak vypadal začátek jednání 11. března. Konec nastal o pět hodin později, s čistým stolem, ale i řadou otevřených otázek.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah