Odraz 1/2015

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ČSSD v tom nejede

S velkým překvapením jsem si v minulém čísle Odrazu přečetl, co všechno má u nás na svědomí ČSSD. Nevím ale o tom, že by se konala nějaká schůze MO ČSSD, která by rozhodla, že přenechám svůj mandát svému náhradníkovi. A byla by také celkem o ničem. Ani vyloučit za to, že jsem je všechny přeskočil, by mne nemohli, protože nejsem členem.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vůdčí role politiky, nebo práva?

V prosincovém čísle Odrazu zveřejnila paní Jitka Šrejberová článek Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23 v Roztokách u Prahy aneb Náš vztah k urbanizované krajině, kterým vyjádřila svůj důrazný nesouhlas s demolicí starého industriálního areálu v Nádražní ulici.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Městská knihovna informuje

V minulém roce jsme do knihovny získali 862 knih, máme přes 800 čtenářů, kterým jsme půjčili přes 29 000 knih domů, uspořádali jsme 8 autorských čtení, přednášek a seminářů, za což patří největší poděkování lektorům.

Pětkrát jsme se v knihovně smáli s Davidem Zahradníkem a šestkrát Adéla Chvojková četla dětem, oběma bych chtěl poděkovat za trpělivost a skvělou práci, kterou u nás odvádějí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Mikulášská v Rožálku

V úterý 4. prosince se hernička mateřského centra i sousedící tělocvična zaplnily několika desítkami dětí, rodičů a prarodičů. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení a malí návštěvníci si čekání na pohádkovou trojici navíc zkrátili výtvarnou dílničkou, dováděním na opičí dráze a sledováním oblíbeného divadélka Nazdárek tety Petry.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak třídíme odpad, sousedé?

Ke konci roku 2014 proběhlo, jako v posledních letech každoročně, vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe, kterou vyhlašuje Krajský úřad Středočeského kraje a na kterém spolupracuje společnost EKO-KOM. Tento ročník byl již 10. a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle velikosti obcí.

V kategorii do 499 obyvatel byla na 3. místě obec Zichovec, na 2. místě Pavlov a na 1. místě Samopše.

V kategorii od 500 do 1999 obyvatel bylo pořadí následující: 3. Kunice, 2. Radim, 1. Davle.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Podruhé málem do půlnoci

Nově zvolená rada města se podruhé sešla 1. prosince v plné sestavě a vyzkoušela si, jaké je to, putovat domů v čase blížícím se hodině duchů. Je ovšem pravda, že z těch šesti a půl hodiny zabraly dobrou třetinu dva body, dlouhá diskuse o výstavbě v Nádražní ulici a neméně náročná debata nad vilami čp. 110 a 125 v Tichém údolí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2015

Svoz objemného a nebezpečného odpadu 

bude proveden ve dnech 11. 4. a 10. 10. 2015.

Svoz kompostovatelného odpadu

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

předně mi dovolte, abych Vám popřál všechno nejlepší do nového roku 2015, hodně zdraví a spokojenosti. Co nás v roce 2015 v našem městě čeká?

Územní plánování

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Semináře v městské knihovně

V říjnu 2014 nezisková organizace Bussines & Profesionál Women Praha II (BPWČR) realizovala pilotní vzdělávací semináře v Roztokách. Děkujeme všem, kteří nám pomohli při jejich zajištění, zejména městskému úřadu, vedoucímu městské knihovny, organizacím Roztoky - město pro život, Lexik, Rožálek a dalším, se kterými jsme navázali spolupráci. Účastníci seminářů vytvořili výbornou atmosféru plnou pozitivní energie a zájmu. Pro příští rok připravujeme témata, která jsou jak z oblasti profesního vzdělávání, tak z oblasti výchovy dětí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 28. 11. 14 do 28. 12. 14:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah