alzheimer

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Jarní dění na ZUŠ

V březnu jsme navštívili Domov Alzheimer s pestrým programem, v němž vystoupil dětský sbor, sólisté a žáci LDO s velmi zdařilým a seniory kvitovaným masopustním vystoupením.

Veronika Škráčková a Filip Šplíchal

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koledy v domově Alzheimer

Předvánoční atmosféru Domova Alzheimer v Roztokách zpříjemnil sobotního odpoledne 20. 12. pěvecký sbor Roztocké děti. Jejich kouzelné vystoupení, pod vedením paní Vladimíry Drdové, doprovázené kapelou rodinných příslušníků, naladilo struny v každém z přítomných klientů, návštěvníků i zaměstnanců. Mezi téměř třicítkou dětí byly postavičky tří králů, které navštívily malý Betlém a předaly dary Ježíšovi. Dojemné zpěvy podnítily ostatní k tomu, aby se připojili.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah