investice

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Jak je to s tím šetřením

V minulém Odraze na můj předchozí článek reagovali tři autoři polemickými články. Budu krátce reagovat jen na jejich nepřesnosti a spekulace, které uvedu na pravou míru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Za starostování pana starosty

V Odrazu č. 4/2013 reaguje pan starosta Jakob na článek pana Šalamona s obvyklou přestřelkou, jak se mají šetřit státní peníze.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Plán (?) rekonstrukce komunikací II

Dle ohlasů na můj článek z minulého Odrazu soudím, že kromě tohoto článku si nyní můžete přečíst i několik dalších osočujících mne z nazvání obyvatel Olbrachtovy ulice korupčníky. Nic takového jsem však nikdy nenapsal. Dokonce doufám, že tomu tak není. Pokud se však naše město rozhodne rekonstruovat vyasfaltovanou spojku mezi Haškovou a Olbrachtovou, a přitom zanechat Haškovu ve stavu tankodromu, lze se vyhnout otázce proč? Přijde to absurdní jenom mně?

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak je to s opravami silnic

Pan Bernát se v minulém čísle Odrazu pozastavil nad plánem rekonstrukcí komunikací. Vycházel z ne úplně přesných informací, které vyplývaly z článku místostarosty Jandíka a z komunikace s některými úředníky, za něž se omlouvám. Proto bych situaci kolem oprav silnic rád uvedl na pravou míru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztocké silnice a plán jejich obnovy

V minulém čísle Odrazu se domáhal pan Bernát reakce na své dotazy ohledně plánu obnovy městské infrastruktury. Rád bych vysvětlil, a to nejen jemu, jaké jsou aktuální novinky ve věci rekonstrukce silnic a chodníků v našem městě.

Plán (?) rekonstrukce komunikací

„Na únorové radě města byl schválen plán rekonstrukce komunikací. Je to výchozí dokument, který zmapoval, v jakém stavu silnice a chodníky v Roztokách jsou, kde již je vyhotovena projektová dokumentace a kde není. Výsledkem je pořadí ulic, podle kterého by měly být opravovány, a to nejen v tomto volebním období.“

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rok 2013 bude v Roztokách rokem investic

Rád bych informoval občany Roztok, jaké změny bych rád jako nově zvolený místostarosta, i když neuvolněný, na úřadě prosadil. Jedná se především o více koncepční řízení investičních akcí a výběrových řízení.

Stokrát nic umořilo osla - pokračování

Nechci na stránkách Odrazu rozvířit kolotoč reakcí, ve kterých se čtenáři postupně ztratí. Na články pana starosty z minulého čísla “Poplatky zrušit a malou daň zvýšit? Ano, či ne” reagovat musím.

Dary, nedary

I když se konečně začíná po dlouhých letech plánování dařit investovat do oprav a rekonstrukce komunikací a infrastruktury, obecně majetku města, jsou a budou privátní investoři stále těmi zásadními zhod-nocovateli katastru obce. O veřejné prostory je však nutné pravidelně pečovat. A o to tady jde.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah