autobus

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Neslibovaná autobusová doprava

Téma hromadné dopravy je v Roztokách v posledních dnech poměrně intenzivně probíráno zejména z pohledu změny trasy linky 359, která by mohla vést ulicí Jana Palacha. Dovolte mi pár řádků nejen k tomuto tématu.

Slovo starosty

Po započetí stavebních úprav tzv. likusáku v areálu Sokola byly provedeny zkoušky na přítomnost azbestu. Bohužel se podezření potvrdilo. Následně jsme si nechali zpracovat odhad nákladů spojených s odstraněním, likvidací a nahrazením azbestem zasažených obvodových stěn. Vícenáklady by dosahovaly výše cca 2,5 milionu Kč. Dohromady by tedy přestavba tzv. likusáku na prostory vhodné pro dětskou skupinu stála téměř 4,5 milionu Kč.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nepotěšily

Nové jízdní řády autobusů platné od 7. 4. 2015. Tedy rozhodně ne ty z nás, kdo do Roztok přijedou v sobotu či v neděli vlakem a chtějí se dostat od nádraží do horních Roztok. Na zastávce u nádraží v Roztokách nové jízdní řády autobusů od tohoto data o víkendu na vlaky nenavazují. Pokud na něco vůbec jakž takž navazují, pak na jízdní řád linky S41, který platil do 2. 3. 2015. Ten sice jednou zase zřejmě platit bude, nicméně do té doby bude návazný autobus o víkendu od nádraží odjíždět nahoru až 15 minut po příjezdu vlaku.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak dál s linkou 359?

Před zavedením linky 359 jsme se na nějaký čas odmlčeli. Nechtěli jsme, aby se diskuse zvrhla na to, jestli bude linka vedena ulicí Angreštovou, Borůvkovou či Cibulovou, a nakonec se nezměnilo nic. Své připomínky jsme starostovi sdělovali jen mezi čtyřmi případně šesti očima. Vyslechl, ale nevyslyšel.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Linka č. 359: problém nebo výhra?

V čísle 7-8 Odrazu jsem si přečetl články o autobusu „duchů“, který nám přes Roztoky začal jezdit. Popravdě, čekal jsem podobné články při pohledu na obsazenost této linky, kdykoli mě malý autobus míjí.

Nicméně určitě je nutno zmínit podstatné, že se podařilo vedení města zavést novou linku, a jak se bude rozvíjet dál, je věcí druhotnou, neméně důležitou. Chtěl bych zde zmínit několik faktorů, které mají velký vliv na obsazenost jednotlivých spojů:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Autobusové spoje budou ve špičkách posílené

Jsem rád, že vám mohu sdělit, že se nám podařilo dojednat posílení autobusových spojů v ranní i odpolední špičce. Nechali jsme si zpracovat průzkum vytíženosti jednotlivých spojů. Z něj vyplývá, že některé ranní spoje jsou výrazně přetížené. V odpoledních hodinách dochází k přetížení autobusů kolem 14. a 18. hodiny. Dohodli jsme se na posílení linky 340 o dva spoje v ranní špičce směrem do Prahy a o jeden spoj kolem 14. hodiny a druhý kolem 18. hodiny ve směru do Roztok.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v době, kdy se vám dostane tento Odraz do rukou, budou právě probíhat volby do našeho zastupitelstva. Rád bych vás i takto na poslední chvíli požádal, abyste k volbám přišli. Lze předpokládat, že za týden navíc proběhne druhé kolo senátních voleb. I tyto volby, ač nebývá účast velká, jsou důležité, proto vás prosím, abyste na druhé kolo nezapomněli a svého volebního práva využili.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Věc: Žádost - trasa linky 359

Dobrý den,

bydlím se 3 malými dětmi v bytovém domě v Solníkách a nevlastním automobil, velmi jsem proto uvítala, že byla po tolika letech diskusí konečně zavedena linka 359 až ke hřišti.

Domnívám se ale, že drobnou změnou trasy by se mohla výrazně zvýšit využitelnost linky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Směr Bělina!

Autobus
Autobus | ilustrační foto | mF

Roztoky dostaly po dohodě v koalici z roku 2012 novou autobusovou linku 359. Původně možná dobrý záměr se v současné době ukazuje býti neefektivním, což kritizovali i někteří zastupitelé.

Syndikovat obsah