petice

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Petice za rozumnou podobu obytného souboru v Nádražní ulici v Roztokách

V měsíci březnu proběhla v našem městě petice občanů za rozumnou podobu obytného souboru, jehož výstavbu již několik let chystá soukromý investor v Nádražní ulici. Petenti vyjádřili svůj nesouhlas s aktuální verzí projektu pro územní rozhodnutí, který předpokládá stavbu až osmipodlažních (6 + 2 podlaží) bytových domů (celkem 122 bytů) na místě bývalého továrního objektu. Plánovaný objem výstavby by vyvolal zcela nepřiměřenou koncentraci obyvatel na malé ploše, navíc s předpokládanými negativními dopady na dopravní situaci v Nádražní ulici.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala rada

Ve středu 14. dubna vpodvečer se sešlo všech sedm radních, prvně v mírně obměněné sestavě. Projednání sedmadvaceti bodů zabralo pět hodin. Jak už to bývá, některé body běžely jako po másle, o jiných se radní dohadovali složitěji.

Nová osvětlení, přechody i kolumbárium na Levém Hradci

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Komu vlastně bude sloužit území nerušící výroby a služeb pro stavbu VTP Žalov?

Odpověď na tuto otázku je jen jedna - developerovi, přesněji firmě Trigemě. V minulém Odrazu, č. 4/2015, napsal pan Křístek velmi trefný článek, kde shrnul možné problémy a újmy oproti výhodám a přínosům pro občany města Roztok. I my jsme nezaháleli a získali jsme opět několik informací pro spoluobčany, které by problematika s další výstavbou vzájemně se doplňujících typů staveb v místní části skladového areálu na celkové ploše 22 000 m2 mohla zajímat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pohled iniciátorů petice proti VTP

Toto slyšení se událo dne 18. 2. z iniciativy firmy Trigema a zprostředkoval jej místostarosta Tomáš Novotný (Sakura), kterému chce petiční výbor touto cestou poděkovat. Pan místostarosta setkání též moderoval, byl to perfektní výkon a celou dvě a půl hodiny trvající akci zvládl s kreditem profesionála. Poděkování patří i za účast panu starostovi Janovi Jakobovi (TOP 09) a části zastupitelstva Roztok.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Chtějí roztočtí občané další VTP?

Tímto článkem chceme informovat o petici, která proběhla v měsíci listopadu minulého roku. Petice byla reakcí na sdělení v Odrazu 9/2014, kde pan bývalý místostarosta Stanislav Boloňský informoval, že na zasedání Rady města byla předložena studie společností Trigema na zástavbu areálu bývalého Barumu v Žalově v Přemyslovské ulici. Tato navrhovaná stavba je obdobou již stojících dvou monstrózních staveb v Přílepské ul. u čerpací stanice.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Potřetí také málem do půlnoci

Také třetí jednání nové rady slibovalo dlouhou směnu a odhad se naplnil: návrh rozpočtu a přes třicet dalších materiálů vystačilo do zřejmě již standardních 23 hodin.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Petice pro korunu v Roztokách

Několik roztockých občanů mě oslovilo s žádostí o podpis Petice pro korunu, respektive proti zavedení eura v České republice. S místním sdružením ODS jsme se proto rozhodli, že v Roztokách uspořádáme dvě setkání, kde bude na Tyršově náměstí možné se k petici pro korunu připojit.

Petičník jako uličník

Nemohu jinak než reagovat na článek Romana Jandíka s názvem „Roztocké ulice a plán jejich obnovy“ z minulého čísla Odrazu. Pan Jandík zde odpovídal na článek zajímající se o harmonogram obnovy silnic v Roztokách a současně reagoval na petici za rekonstrukci Haškovy ulice. Jelikož jsem jedním ze signatářů, cítím se oslovena nebo spíše zasažena označením „petičník“, které užil pan Jandík.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Podpora paní ředitelce

Milí rodiče a přátelé školy ZŠ Roztoky, rádi bychom vás informovali, že byla rodiči roztockých žáků založena petice za účelem podpory ředitelky ZŠ Roztoky Mgr. Aleny Gabalové. Je to vyjádření našeho ocenění její šestileté práce na této pozici.

Paní Mgr. Alenu Gabalovou podporujeme z několika důvodů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Statečně a transparentně

• Na posledním zastupitelstvu 24. 10. to byla opravdu silná káva. Starosta Jakob předložil velmi sporý a kontroverzní materiál: Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví města Roztoky. Zastupitelstvo sice nikdy neodsouhlasilo záměr prodat obecní byty, ale to nevadí. Město potřebuje peníze na dostavbu školy, a tak rada města, koalice TOP09 + ODS + Sakura pracovala na těchto pravidlech již od května. Očekával se tvrdý střet koalice a opozice za účasti veřejnosti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah