Jana Palacha

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Neslibovaná autobusová doprava

Téma hromadné dopravy je v Roztokách v posledních dnech poměrně intenzivně probíráno zejména z pohledu změny trasy linky 359, která by mohla vést ulicí Jana Palacha. Dovolte mi pár řádků nejen k tomuto tématu.

Obnova zeleně v Palachově ulici

V letošním roce nás čeká rozsáhlá proměna ulice Jana Palacha. Dojde k rekonstrukci asfaltového povrchu v jízdních pruzích, přibude plocha pro parkování a dojde také k rekonstrukci chodníků, kde bude položena nová zámková dlažba.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Ulice Jana Palacha se dočká konečně rekonstrukce

V sedmdesátých letech minulého století, kdy jsem se stal obyvatelem tohoto města, bylo v Roztokách jen pár ulic se zpevněným povrchem. Patřila mezi ně i dnešní ulice Jana Palacha. Až do roku 1990 se jmenovala Stalinova, pokud jste to již zapomněli. Už tehdy vroubily chodníky kulovité javory, tehdy to byly mladé, ale již vzrostlé stromy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stanovisko spol. Jena při hodnocení stavu stromů v ul. Jana Palacha

Hodnocenými stromy byl Acer platanoides Globosum - javor mléč, kulovitá forma. Při hodnocení bylo popsáno a ohodnoceno 59 stromů. Pouze 8 jedinců je mladá výsadba s perspektivou dalšího růstu. Biologický a kompoziční aspekt dendrologického potenciálu ostatní zeleně je nízký, většina dřevin je ve špatném stavu, za zenitem své životnosti. Stromy rostou v malých výsadbových mísách po straně chodníku směrem ke komunikaci.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah