Palachova ulice

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Okénko odděleni životního prostředí

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o plánovaných úpravách zeleně na Tyršově náměstí a okolí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nové stromy v Palachově ulici

Technické služby a jejich spolupracovníci z odborné firmy vysázejí cca 50 stromů. Výsadba začne ve směru od Tyršova náměstí a bude pokračovat až po křížení s Puchmajerovou ulicí. V dalším úseku Palachovy ulice není bohužel možno stromy zasázet, brání tomu blízkost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. V této části ulice nebyly stromy ani před rekonstrukcí. Na jaře příštího roku zde budou vysazeny keře.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Po započetí stavebních úprav tzv. likusáku v areálu Sokola byly provedeny zkoušky na přítomnost azbestu. Bohužel se podezření potvrdilo. Následně jsme si nechali zpracovat odhad nákladů spojených s odstraněním, likvidací a nahrazením azbestem zasažených obvodových stěn. Vícenáklady by dosahovaly výše cca 2,5 milionu Kč. Dohromady by tedy přestavba tzv. likusáku na prostory vhodné pro dětskou skupinu stála téměř 4,5 milionu Kč.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Práce v Palachově ulici jsou v plném proudu

Palachova ulice se mění k nepoznání. Největší investiční akce letošního roku pokračuje poměrně svižným tempem, ač nejen mně se po jejím zahájení zdálo, že dělníků a pilně pracující techniky mohlo být na začátku víc. Neočekávanou komplikací se ukázalo být podloží, které je oproti předpokladu tvořeno sprašemi z více procent, než uvažoval projekt. Spraše se musí vytěžit, smíchat s vápnem mimo hloubenou vozovku, opět vozit na místo. Celé to stavbu poněkud komplikuje, jakkoli stavbyvedoucí předpokládá jen mírné zpoždění.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zelené pruhy v Jana Palacha

Ke konci března jsme si mohli všimnout nejprve vykácených javorů a následně i stavebního ruchu v ulici Jana Palacha. Původně měla stavba začít již v minulém roce, ale kvůli administrativním tahanicím a blížící se zimě byla stavba odložena na jaro 2015.

Kácení kulovitých javorů v ul. Jana Palacha

Přinášíme vám obrazovou přílohu z Palachovy ulice, kde v pátek 27. 2. 2015 začalo kácení javorů. Následovat bude odstraňování pařezů frézou a ve ztížených podmínkách pak ručně.

Odd. životního prostředí
MÚ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah