katastr

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Nedohledatelní vlastníci

Spolupracujte s městem při dohledávání těžko identifikovatelných vlastníků pozemků.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Chceme mít pořádek v území

Už dvacet let se pozemkové úřady vypořádávají s dědictvím dřívějších desetiletí, kdy přestaly platit hranice mezi pozemky a rozorány byly nejen meze, ale také vlastnické vztahy. Restituce a další úpravy přinesly řád jen částečně. Mnoho pozemků dodnes nemá jasného vlastníka, k některým nemá vlastník přístup, mnozí mají roztříštěné kousky půdy po celém katastru. Zdaleka nejsou také napraveny zásahy do krajiny, která po scelení lánů ztratila schopnost zadržovat vodu, je vystavena erozi, zmizely z ní polní cesty i místa pro úkryt živočichů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah