Odraz 5/2015

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

KULTURNÍ KALENDÁRIUM - květen, červen

23. 1.-30. 6.

Predátoři - výstava je zaměřena na obratlovce, kteří žijí ve středních Čechách.

Středočeské muzeum, Roztoky

12. 2.-30. 6.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koncert učitelů

V historickém sálu roztockého zámečku se 23. dubna uskutečnil učitelský koncert, na němž vystoupili pedagogové roztocké ZUŠ.

Kromě potěšení z dobře zahrané hudby má takový koncert i výchovný aspekt - žáci umělecké školy se mohou přesvědčit, že ti, kdo je učí hře na hudební nástroje, tanci či dramatickému umění, nejsou jenom učiteli, ale že umí i něco předvést a mohou pro děti být vzorem. Nu a rodiče se mohou ujistit, že jejich dítě je v dobrých rukou.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Akce v náboženské obci CČSH v Roztokách květen - červen 2015 pro roztockou veřejnost

Neděle 24. května v 9 hod. - Hod Boží svatodušní - slavnostní bohoslužba, po bohoslužbě vernisáž výstavy k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa Neděle 14. června od 15 hod. na zahradě Husova sboru- zapálení hranice, výklad o Mistru Janu Husovi, soutěže a hry pro děti i dospělé, střelba prakem na terč, historický boj v dobových krojích, občerstvení.

Jarmila Kučerová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vítání jara v Rožálku

V pátek 10. dubna se v Mateřském centru Rožálek konala tradiční taneční akce pro děti od roku a půl tematicky zaměřená na vítání jara, Jarní rejdění. Hudební produkci stejně jako v minulých letech zajistila oblíbená roztocká skupina Beruška Band Vladky Drdové, která dětem hrála a zpívala známé písničky z filmů a pohádek a organizovala pro ně hry a soutěže. Pokud děti měly zájem, mohly přijít v maskách, ale nebyla to společenská nutnost.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol 2015/16

Ve dnech 8. a 9. dubna proběhl zápis (přijímací řízení) do všech roztockých mateřských škol. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole byla velmi jednoduchá, transparentní a v naprostém souladu se zákonem:

1.    Děti v posledním roce před zahájením školní docházky dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), § 34 odst. 4, a děti s odkladem školní docházky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vzpomínka na „paní úsměvu“

Na prahu jara nás po krátké nemoci opustila v požehnaném věku nedožitých 90 let paní Eva Polačincová, rozená Burešová.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Noclehárna Prahy?

Dlouhá léta jsem vedl s různými známými i méně známými občany Roztok diskuse o tom, zda má v našem městě smysl pořádat společenské a kulturní akce. Jejich argument byl stále týž: do Roztok se lidé jezdí v podstatě jenom vyspat. Drtivá většina jich pracuje v Praze a tam také chodí za kulturou a do společnosti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Marika Singers v jarním

V průběhu jara čeká vokální skupinu Marika Singers žánrově pestrá vystoupení. Na konci dubna byla pozvána na slavnostní vernisáž na vlašimském zámku, v průběhu května se zase například vypraví do Sadské na otvírání festivalu Sadská dětem. Ovšem vrcholem letošní jarní sezony budou dva velké koncerty v tradičních lokalitách.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

„Bláznivé" nápady v knihovně

Po víc než roce jsem se dostal k drobnému zhodnocení toho, co jsem v knihovně za rok provedl. Patrně nejvýraznější projekt, který se nám podařilo uvést do provozu, je pouliční knihovna na nádraží. Po pár týdnech fungování mi přijde, že Kniha do vlaku funguje uspokojivě.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svatojiřský přespoláček

Atletika je královna sportu, o vítězi rozhoduje aktuální forma a kvalita přípravy v tréninku, talent borců, vytrvalost, vůle a bojovnost. Dne 22. 4. 2015 uspořádal oddíl atletiky TJ Sokol Roztoky Svatojiřský přespoláček za celkové účasti přes 40 atletů. V kategorii „Open“ přijalo výzvu i několik statečných rodičů. Za krásného počasí a na zajímavé trati šlo nejen o rychlý běh, ale také rozvržení sil a taktiku v závodu. Závěrečná rovinka do mírného kopce pak následně prověřila bojovnost závodníků a rychlostně-silové schopnosti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah