levý hradec

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Proměny Levého Hradce

V nejbližších dvou či třech letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí.

Vizualizace nové vstupní brány

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rada rozdělila peníze na dotace a granty

Téměř šest hodin diskutovali nad dlouhým programem členové rady na svém prvním letošním jednání 13. ledna. Nerozhodovalo se o mnohamilionových investicích, ale několik případů bylo nesnadno řešitelných - a bylo toho prostě moc.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

... a proměny, které Levý Hradec naštěstí minuly

Je potěšující, že snaha o zvelebení Levého Hradce dostává konkrétní obrysy.

Dvojnásob pozitivní je to, že nepůjde jen o změny estetické, ale i ryze praktické, neboť dojde i k rozšíření pohřebiště, byť s nutným omezením daným režimem NKP.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Hrr na dlažbu!

Pan Ing. arch. Komrska je ve svém článku z prosincového Odrazu nějaký zhrzený. Možná je smutný, že se nerealizovaly jeho úpravy Žalovského potoka, které přednášel svého času coby člen komise životního prostředí a které si nezadaly se Zemanovými plány na vybudování průplavu Dunaj-Odra-Labe...

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stejná dlažba, jen jiný pohled

Už delší dobu jsem pokládal za dílo šťastných okolností, že pozornost radnice resp. Odrazu se soustředí na neutuchající oslavy lokálně proslulé Zdenky Braunerové, a nikoli na výjimečnou kulturní a duchovní památku Levého Hradce. Zatím se veškerá iniciativa vyčerpala na již delší dobu polovyvrácených a dílem neinformujících informačních sloupcích.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Připravuje se obnova okolí Levého Hradce

Listopadové jednání rady města, které se takřka přesně trefilo na roční výročí ustavujícího zasedání zastupitelstva (5. 11. 2014), se zase protáhlo do pozdních nočních hodin.

Nová dlažba před vchodem na hřbitov

Práce byla původně naplánovaná na jaro či léto, ale to probíhala péčí arcibiskupství oprava střechy kostela sv. Klimenta a souběh prací by nebyl šťastný.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kostel na Levém Hradci uzavřen Rekordní plavba

Římskokatolická farnost Roztoky upozorňuje veřejnost, že počínaje měsícem květnem je z důvodu kompletní rekonstrukce střechy zcela uzavřen kostel Sv. Klimenta na Levém Hradci.

Uzavření kostela potrvá nejméně do konce července tohoto roku. V tomto období se zde nebudou konat pravidelné sobotní bohoslužby ani nebudou možné prohlídky kostela s průvodcovskou službou.

Děkujeme za pochopení.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Malé historické ohlédnutí

19. února to bude (podle julianského kalendáře) 1030 let, co byl zvolen na Levém Hradci pražským biskupem Vojtěch Slavníkovec, po své mučednické smrti uctívaný jako světec. Poměrně podrobně je tento příběh popsán mimo jiné v publikaci Roztoky očima staletí, proto nebudu opakovat známá historická fakta.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Koncert sboru ROSA 5. 6. 2011 na Levém Hradci

Sbor ROSA si Vás dovoluje pozvat na koncert, který se koná v neděli 5. 6. 2011 od 17:00 v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci.

Syndikovat obsah