Odraz 7-8/2015

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Dne 23. června zemřel ve věku 78 let pan František Šír

Řada obyvatel Roztok ho znala ze sedmdesátých let, kdy v našem městě vedl se svou ženou Marií turistický oddíl mládeže. Franta, táborníky z oddílu přezdívaný Feri, byl skaut a na tom, jak náš oddíl vedl, to bylo vidět. Samozřejmě v dobrém slova smyslu. Pravidelné schůzky, sobotní či vícedenní výpravy, jarní táboření, v létě třítýdenní tábor. V dětství mi to možná vždy tak nepřišlo, ale byl to skvěle strávený čas.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem v MŠ Přemyslovská

Tyto dny (začátek července) si užíváme skutečně prázdninové počasí s dětmi ze všech tří školek v Roztokách. Dne 10. 7. se rozloučíme a budeme se při odpočinkových činnostech těšit na nový školní rok. Tento uplynul rychle, jako voda.

V září jsme nově přijaté děti učily pravidlům soužití v kolektivu vrstevníků, za pár měsíců předvedly rodičům u vánočního stromku, kolik se již naučily básniček a písniček, a než jsme se nadály, bylo tu jaro.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Na rozloučenou s RNDr. Jiřím Matasem

Symbolicky den po letním slunovratu se vydal na svou poslední cestu i pan RNDr. Jiří Matas, CSc. Zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 79 let. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat při správě města od roku 1994 celých 20 let, kdy zastupoval naše sdružení Sakura v různých veřejných funkcích. Nejvýrazněji se uplatnil jako člen kontrolního výboru zastupitelstva, když se této činnosti věnoval poctivě a naprosto nestranně, tak říkajíc „padni komu padni“, což je vlastnost velmi vzácná.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Účty za komunikace

Druhou středu v červnu se rada sešla opět v šestičlenné sestavě (bez Martina Štiftera) a od obvyklého startu v půl páté se prokousávala více než čtyřiceti body až skoro do půl jedenácté.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Středočeské muzeum

Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011, e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz Otevřeno: st-ne 10-18 hod.

Stálé expozice

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rekonstrukce vodojemu v Roztokách

Ve městě se pořád něco děje a některé stavby zkrátka nemůžeme přehlédnout. Nejenže se o nich v našem časopise píše, ale doslova o ně zakopáváme. Mezi takovéto stavby dozajista nepatřila rekonstrukce vodojemu v Roztokách. Nicméně je pro nás velmi důležitá, protože zajišťuje plynulé zásobování pitnou vodou pro celé město. Vnitřní povrchy vodojemu a rozvody v něm poznamenal zub času a vodojem již neposkytoval záruky bezchybného a hygienicky nezávadného provozu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Co s načatým létem?


Léto je v plném proudu. Jak si již pomalu zvykáme, přináší s sebou meteorologické extrémy, letos je to především sucho, které kazí náladu vodákům i pěstitelům.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 28. 5. 2015 do 8. 7. 2015.

   Dne 29. 5. oznámen nález peněženky bez osobních dokladů, s platební kartou a finanční hotovost - peněženka uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pro Lexik prázdniny neplatí

   Kolik jazyků znáš...

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Do Středočeského muzea za krásnými plakáty!

V roztockém zámku, takto ve Středočeském muzeu v naší obci, se odehrává radostná událost. To zní sice jako banalita, protože náš zámek je prostor veskrze milý, oduševnělý a oplývající množstvím udržovaných starožitností, nadto vkusně adjustovaných, kde se odehrávají samé radostné události! Neznám vlastně nikoho, kdo by do zámeckých prostor chodil nerad!

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah