Ladislav Kantor

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

S C&K VOCALEM jsme vzpomínali na Ladislava Kantora

V úterý 24. 11. 2015, v předvečer nedožitých sedmdesátých narozenin Ladislava Kantora se v kongresovém sálu hotelu Academic na Tyršově náměstí v Roztokách uskutečnil vzpomínkový koncert C&K VOCALU, tedy uskupení, jehož zakladatelem a dlouhodobým členem Láďa Kantor byl.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování

Ráda bych poděkovala všem, kteří se tak krásnými slovy uznání rozloučili s mým manželem Ladislavem Kantorem na stránkách roztockého Odrazu.

Jmenovitě panu starostovi J. Jakobovi, panu místostarostovi J. Hukovi, panu tajemníkovi J. Drdovi, zastupitelům M. Štiftrovi a Janě Chržové. Dále pak děkuji paní Vyšehradské za rady a veškerou pomoc.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Aurage

Drahá Helčo, Josefe, kamarádi, vážení smuteční hosté, vaše přítomnost tady, kam jste přišli vyprovodit na poslední cestě Ladislava Kantora, je sama o sobě potvrzením nepřehlédnutelné stopy, kterou po sobě zanechal.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Odraz po prázdninách

Plánoval jsem, že poprázdninový úvodník zahájím informací o tom, jak Odraz začíná novou kapitolu. Měl jsem tím na mysli změnu grafika, který náš časopis zalamuje, neboť dosavadní grafičce Evě Jirkové vypršela smlouva a rozhodla se už dál nepokračovat. Za spolupráci v uplynulých letech jí patří dík, i ona má zásluhu na tom, že Odraz vždy vyšel včas podle harmonogramu. Zároveň přeji hodně štěstí a pevných nervů novému grafikovi, panu Bogdanu Tkaczykovi.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pokoj duši Ladislava Kantora

Když jsem slyšel 25. července 2015 zprávu, že zemřel Ladislav Kantor, přepnul můj mozek na „autopilota" a v duchu jsem poděkoval za to, že jsem ho mohl poznat, a poprosil za pokoj jeho duše, která si za života asi mnoho klidu neužila.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, prázdniny, které byly ještě víc slunečné, než jsme si přáli, nám skončily a začíná nový školní rok.

Nový školní rok

Prvního září jsme ve škole přivítali opět celých šest tříd prvňáčků. Kapacita naší nové školy je díky tomu plně využitá.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vzpomínka na Láďu

Dovolte mi, abych připojil několik vět o odkazu Ladislava Kantora pro naše město. Láďa byl dlouholetým roztockým zastupitelem a v průběhu času předsedou či členem několika výborů a komisí. Byl ale zejména roztockým a žalovským patriotem s neobvyklým zájmem o dění ve městě. Snažil se o to, aby Roztoky, Žalov a především Levý Hradec dosáhly rozkvětu a prestiže, která by jim měla patřit. Na tuto jeho práci je zapotřebí navázat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Odcházení

Kdo je nám blízký, ten možná ocení, že se chcem vyhnout cestám, který jsou všem známy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zemřel Ladislav Kantor

Po dlouhé těžké nemoci dnes ve věku 69 let zemřel Ladislav Kantor, publicista, hudebník a dlouholetý člen roztockého zastupitelstva. Uvedla to celostátní média.

Syndikovat obsah