Odraz 9/2015

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Hřiště na školní zahradě - zkušenost

Během posledního roku jsem se svými malými dětmi zamířila dvakrát dopoledne na klouzačky u roztocké školy. Nešli jsme tam jako na veřejné dětské hřiště, nýbrž jednou místo kroužku v Rožálku, který byl zrušen, a já jsem chtěla dětem dopřát jinou zábavu, podruhé po skončení kroužku na snědení svačiny na čerstvém vzduchu. V obou případech přišel pan školník a sdělil nám, že to není veřejné dětské hřiště a ať opustíme daný prostor.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Končí funkční období školské rady

Na konci tohoto roku vyprší tříleté funkční období školské rady při roztocké základní škole a budou vypsány volby nových členů. V roztocké školské radě je po třech zástupcích města, rodičů a pedagogického kolektivu.

Volby zástupců rodičů a pedagogického sboru organizuje základní škola, zástupce města bude volit zastupitelstvo.

Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona, který stanoví, že školská rada při základní škole:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stromy a my - havarijní kácení & péče o veřejnou zeleň

Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 8 (Povolení ke kácení dřevin), odst. 4, uvádí: „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení." Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastává u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Tento způsob léta.

Pokud občas jedete na Prahu městskou linkou do Hostivaře, znáte staré „pantografy", tedy soupravy kdysi označované jako řada EM 475 a nyní 450/451. Jejich první výrobní série z druhé poloviny šedesátých let měly normální stahovací okna, ale pak nějaký kreativec s odkazem na poruchovost původních oken (pravda, v zimě nejde občas nějaké vytáhnout) vymyslel malá sklopná okénka.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Měla by roztocká základka nabízet matematické třídy?

Nejsem fanouškem stávajícího pana prezidenta, ale tu a tam se stane, že plácne cosi, pod co bych se podepsal. Před pár měsíci takto vyvolal vášně svými výroky proti inkluzivnímu vzdělávání. Hned byl nesmyslně obviněn, že chce segregovat vozíčkáře. Tento text inkluzi ve vzdělávání také zmíní. Abych se vyhnul nedorozumění, hned zkraje výslovně deklaruji, že nemám na mysli integraci tělesně postižených či třeba cizinců do vzdělávacího procesu, ale výhradně glajchšaltování dětí s různými schopnostmi.

Syndikovat obsah