Odraz 10/2015

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Poděkování městské radě

Děkujeme členům městské rady, kteří neschválili naši žádost o proplacení faktury za materiál použitý k upravení veřejného prostranstvím před naším domem po výstavbě kanalizace. Finanční částka je téměř zanedbatelná, ale kde není dobrá vůle a pochopení, nic se nezmůže.

Rodina Maruškova

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování

Ráda bych poděkovala všem, kteří se tak krásnými slovy uznání rozloučili s mým manželem Ladislavem Kantorem na stránkách roztockého Odrazu.

Jmenovitě panu starostovi J. Jakobovi, panu místostarostovi J. Hukovi, panu tajemníkovi J. Drdovi, zastupitelům M. Štiftrovi a Janě Chržové. Dále pak děkuji paní Vyšehradské za rady a veškerou pomoc.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Středičeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. - akce říjen

VÝSTAVY:

15. 10. - 16. 12.: PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY

Česká příroda, to nejsou jen nedotčené národní parky, největší zázraky se mnohdy dějí hned za našimi dveřmi. Fotografická výstava chce návštěvníky inspirovat k hledání a pozorování bohatství přírody všude kolem nás... Půda zámku

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

KULTURNÍ KALENDÁRIUM - ŘÍJEN

|20. 6. - 31. 10.

Letní keramická plastika - mezinárodní výstava výtvarných děl.

Středočeské muzeum, Roztoky

9. 7. - 1. 11.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Společně prožité babí léto

Září je měsíc, v němž se školou povinné děti navracejí do učeben a pořadatelé kulturních akcí využívají obvykle příznivého počasí v období babího léta k posledním podnikům pod širým nebem.

V Roztokách se nám ustálily tři takové akce. První zářijovou sobotu to bývá Den dětí a seniorů, který svými aktivitami spojuje nejmladší a nejstarší generaci našich občanů. Jeho pořadatelem je město reprezentované především členy sociální a zdravotní komise rady města.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování za Den dětí a seniorů

Již popáté jsme oslavili na louce před městským úřadem Den dětí a seniorů. K zasloužilým dobrovolníkům z řad občanů, členů sociální komise a „děvčat" ze Svazu postižených civilizačními chorobami letos přibyli i skauti, kteří učili děti střílet z kuše. Velký úspěch stejně jako loni sklidila taneční skupina roztockých žen Odkvetlá poupata a dětská vystoupení skupiny Po špičkách.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Druhý ročník Dračího doupěte

V loňském roce naše družina prožila dvě dobrodružství. Hrdinové se patřičně pocvičili v páchání hrdinských skutků a někteří i ovládli magii a podrobili si předměty nečekané síly.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Doprava seniorů k lékaři v Roztokách i do Prahy taxislužbou levněji


Od července 2015 mohou roztočtí senioři starší 70 let a osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, využívat taxislužbu na dopravu k lékaři nejen v Roztokách, ale i do Prahy.

Město Roztoky přispívá na jednu jízdu (jízda tam) částkou 50 Kč. Jízda k lékaři a zpět 100 Kč. Je však nutné podpisem jízdu potvrdit panu Kuželkovi na přiložený lístek.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Přednášky v Husově sboru

Církev československá husitská v Roztokách pořádá v neděli 25. října od 15 hod. v Husově sboru přednášku Ing. Aleny Šimáčkové Poznat Írán - ve dvou a na kole, spojenou s besedou a promítáním.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah