hřbitov

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Proměny Levého Hradce - veřejné slyšení

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na veřejné představení nově budované klidové zóny, rozptylové loučky a kolumbária na Levém Hradci. Svoji studii představí roztočtí architekti E. a O. Smolíkovi, kteří popíší, jak bude na již vybudovaný plot oddělující soukromé a obecní pozemky navazovat další série úprav.

Součástí veřejného slyšení bude také přednáška PhDr. Kateřiny Tomkové o archeologickém průzkumu, který úpravám předcházel v červnu letošního roku.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vyjádření místostarosty

Pisatelka, dlouholetá - bývalá - vedoucí odboru životního prostředí, tak trochu vykuchala náš rozhovor a použila jen to, co se jí, s prominutím, hodí do obchodu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Levý Hradec a jeho proměny

Tak zřejmě dojde v rámci vylepšování Roztok a Žalova i na tu nejvýznamnější lokalitu z významných - Levý Hradec.

V Odrazu č. 2/2016 pan místostarosta Mgr. T. Novotný sdělil veřejnosti, že v nejbližších 2 až 3 letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí. Je dobře, že se podařilo získat do vlastnictví města plochu kolem hřbitova, že tato bude udržována a veřejně přístupná.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Proměny Levého Hradce

V nejbližších dvou či třech letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí.

Vizualizace nové vstupní brány

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stejná dlažba, jen jiný pohled

Už delší dobu jsem pokládal za dílo šťastných okolností, že pozornost radnice resp. Odrazu se soustředí na neutuchající oslavy lokálně proslulé Zdenky Braunerové, a nikoli na výjimečnou kulturní a duchovní památku Levého Hradce. Zatím se veškerá iniciativa vyčerpala na již delší dobu polovyvrácených a dílem neinformujících informačních sloupcích.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nová dlažba před vchodem na hřbitov

Práce byla původně naplánovaná na jaro či léto, ale to probíhala péčí arcibiskupství oprava střechy kostela sv. Klimenta a souběh prací by nebyl šťastný.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah