Tísňová péče pro seniory

Sdružení Život 90 nabízí možnost napojení tísňové péče pro seniory z Roztok. Toto sdružení zajišťuje od roku 1990 komplexní sociální službu tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v domácím prostředí. Jedná se o 24hodinovou odbornou službu, která zprostředkovává neodkladnou pomoc při zranění, krizové nebo mimořádné situaci. Součástí služby je pravidelný kontakt s uživateli, a to vše na základě individuálně nastavené služby pro každého uživatele.

V současné době má sdružení k dispozici grant od České spořitelny a. s. a může napojit klienty za aktivační poplatek 1500 Kč. Klienti pak hradí pouze měsíční poplatek 400 Kč. Odpadá tedy úhrada zařízení, jehož cena se pohybuje okolo 13-15 tis. Kč. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit u sociálních pracovnic: Mgr. Kristýny Kolářové nebo Bc. Jany Nedomové, tel. 222 333 546 nebo 601 559 580, zajemciosluzby@zivot90.cz, nebo u vedoucí služby Mgr. Elišky Fouskové, 222 333 570.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu aktivačního poplatku je možné požádat o příspěvek z rozpočtu města, a to formou žádosti na oddělení sociální a DPS MÚ Roztoky. Žádost musí být řádně odůvodněna a doložen aktuální výměr důchodu či dalšího příjmu. Žádost posuzuje sociální komise a schvaluje rada města.

Miroslava Kalinová, vedoucí oddělení sociálního a DPS OVSV
Marie Šlancarová, předsedkyně sociální a zdravotní komise

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.