TJ Sokol Roztoky - projekt přístavby a rekonstrukce sokolovny na Tyršově náměstí

TJ Sokol Roztoky podala prostřednictvím města Roztoky žádost o dotaci Letiště Praha na rekonstrukci, tj. položení zámkové dlažby přístupového chodníku a k zadním vchodům do sokolovny. Bohužel neúspěšně.

Vracím se k „malé zmínce“ z jednání ZM (Odraz č. 1/2012)- Město projevilo vůli finančně podpořit projekt TJ Sokol Roztoky na přístavbu a rekonstrukci sokolovny na Tyršově náměstí, a to ve výši 5 % celkových nákladů akce. Pro nás je to projekt velkého významu, který představuje nejméně půl roku přípravných prací. Proto se domnívám, že by čtenáři Odrazu měli být podrobněji seznámeni s tímto záměrem.

Jde zejména o přístavbu a rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zázemí (z roku 1965) v budově sokolovny - WC, šatny, sprchy včetně bezbariérového přístupu.

Město Roztoky má dnes 7,5 tisíce obyvatel a dále se rozrůstá s novou bytovou zástavbou. V blízké budoucnosti bude mít přes 10 tisíc obyvatel a s tím souvisí i rozšiřování služeb pro veřejnost. Rekonstrukce sociálního zařízení včetně šaten a bezbariérový přístup do budovy sokolovny vyřeší letitý problém s již nevyhovujícím sociálním zázemím. Sokolovna je kromě oddílů TJ využívána i ZŠ Roztoky, která nemá vlastní tělocvičnu. Mimo sportovní účely je budova využívána při kulturních akcích i jako volební místnost městem Roztoky.

V nové vstupní části sokolovny je vstup navržen jako šikmý příchod - rampa bez jednotlivých schodů. V této nové části je situována malá recepce. Podstatná je vlastní rekonstrukce sociálního zařízení pro cvičence a možnosti využívat sociální zařízení i pro společenské akce, aniž by se vstupovalo do prostoru šaten. Projekt řeší vybudování samostatného sociálního zařízení pro ženy a muže včetně šaten a nově se vytváří soc. zařízení pro tělesně handicapované. Projekt dále řeší kompletní renovaci zdravotní instalace, novou kanalizační přípojku a elektrické rozvody. Přístavek je navržen jako přízemní, krytý rovnou střechou se živičným povrchem.

Po rekonstrukci tak bude mít sokolovna odpovídající sociální zázemí, bezbariérový přístup i WC pro invalidní občany, takže umožní sportovat tělesně postiženým zájemcům. Usnadní přístup starším občanům na kulturní akce či k volbám. Umožní kvalitnější podmínky pro sportování i žákům ZŠ Roztoky.

S přípravou návrhu na rekonstrukci včetně potřebné dokumentace ke stavebnímu řízení a sestavení rozpočtu nám bezplatně pomohli „příznivci sportu v našem městě“. Rozpočtované náklady jsou ve výši cca 1,5 mil. Kč. Jsme rádi, že jsou dosud mezi námi lidé, kteří umějí podat pomocnou ruku, ještě jednou mnohokrát děkujeme!

Částka je trochu vyšší, než jsme předpokládali, a několikráte převýšila naše finanční možnosti.

Požádali jsme o dotaci ze dvou dotačních titulů Středočeského kraje - Fondu sportu, volného času a primární prevence a Programu rozvoje venkova SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu) - Občanské vybavení a služby.

U obou dotačních titulů je podmínka finanční spoluúčasti - 10 % Středočeský kraj a 5 % u SZIF. Proto jsme se obrátili na město Roztoky, aby s námi uzavřelo Smlouvu o partnerství a podpořilo tento projekt. Doufáme, že v některém z dotačních titulů uspějeme!

Věříme v dobrou věc, kterou neděláme jen pro sebe, ale hlavně pro naše občany.

Sportu zdar!

Renáta Kolářová
jednatelka TJ Sokol Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.