„Transparentní“ zadávání veřejných zakázek, taškařice o zodpovědnosti, směrnici a realitě

Na webových stránkách města se můžeme dočíst, že „od června 2011 platí nová přísná vnitřní směrnice Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu, jejíž striktní pravidla a princip zveřejňování se v praxi velmi osvědčil. Díky těmto postupům při zadávání veřejných zakázek jsme pro Roztoky ušetřili nemalé finanční prostředky a všechny veřejné zakázky nad 30 tisíc Kč (nad 60 tis. Kč u stavebních prací) zveřejňujeme na našich webových stránkách“.

Pojďme si na konkrétním případě ukázat, jak toto tvrzení funguje v praxi.

V    červnu 2011 podepsal starosta města Jan Jakob darovací smlouvu, kterou Letiště Praha darovalo městu Roztoky peněžitý dar ve výši 979 tis. Kč s podmínkou, že obdarovaný se zavazuje dar použít na daný projekt, který bude dokončen do konce roku 2011 pod sankcí vrácení daru.

V    tomto případě se jednalo o výměnu oken na radnici za částku 800 tisíc Kč. Protože 800 tisíc je o hodně víc než 30 tisíc, dalo by se očekávat, že město bude postupovat podle té přísné vnitřní směrnice, která praví:

•    Zadávací dokumentaci schvaluje RM. Nestalo se.

•    O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne RM na základě hodnotící komise. Nestalo se.

•    Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení musí být zveřejněno na úřední desce. Nestalo se.

RM neschválila ani nerozhodla, RM o této veřejné zakázce vůbec nejednala, netřeba již dodávat, že na úřední desce a webu města nic zveřejněno nebylo.

Co se tedy s tím peněžitým darem stalo?

Dne 14.12.2011 uzavřel starosta Jan Jakob za město Roztoky smlouvu s Technickými službami města Roztoky na dodávku a montáž výplní otvorů. Vedoucí odboru OSRMŽP pan Abramovič s tím, že už tu zakázku poptal (rozuměj - oslovil dodavatele a vyhodnotil nabídky), určil, že Technické služby města mají uzavřít smlouvu na dodávku a montáž výplní otvorů s firmou David Türke -UNIWIN. Tak se také dne 13.12.2011 stalo.

Je vidět, že pan starosta Jan Jakob a vedoucí OSRMŽP pan Abramovič to s transparentností zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle té přísné vnitřní směrnice umějí šikovně zašulit. Problémem ale je, že realizace výměny oken na radnici byla zahájena až 19.1.2012, což je v rozporu s podmínkami té darovací smlouvy od Letiště Praha. Jestliže bude město Roztoky dar vracet, asi by za to měl být někdo konkrétní zodpovědný.

Jako perličku nakonec uvádím, že o té darovací smlouvě starosta Jan Jakob zapomněl informovat zastupitelstvo, čímž se stalo, že zastupitelstvo města peněžitý dar od Letiště Praha a.s. v roce 2011 nepřijalo.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Chaos jako program | Olga Vavřínová
Dary, nedary | Tomáš Pařízek
Jiný úhel pohledu | Olga Vavřínová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.