Týden povodní v Roztokách

Po jedenácti letech jsme zažili další ničivé povodně, které tentokrát dosáhly úrovně padesátileté vody. Naštěstí nedosáhly kalamity roku 2002, ale i přesto voda dokázala, jak ničivým živlem je. Díky obětavé práci a obrovskému nasazení spousty lidí nebyly letos následky pro Roztoky katastrofální. Jak povodně probíhaly den po dni?

Neděle 2. 6.

Přes noc na neděli a během dopoledne hladina Vltavy výrazně stoupá, proto aktivizuji členy povodňové komise a krizového štábu. V poledne proběhla první výzva obyvatelům dolní části Roztok a Žalova, aby byli bdělí. V tomto okamžiku již byla uzavřena silnice na Prahu přes Sedlec, protože ten již byl zatopen. Autobusy jsou odkloněny přes Únětice a Horoměřice. V Roztokách končí v zastávce Tyršovo náměstí. Hladina Vltavy stoupá raketovým tempem.

1. krizový štáb – 15:00

Na úvod prvního jednání krizového štábu informuji, že tímto vyhlašuji vzhledem k aktuálnímu průtoku Vltavy 1570 m3/s a tomu odpovídajícímu nebezpečí ihned III. stupeň povodňové aktivity – STAV OHROŽENÍ. Dávám pokyn ihned posílit počet sloužících strážníků městské policie, ověřit situaci v zahrádkářských koloniích v Žalově a vyzvat všechny přítomné občany k opuštění této lokality, uzavřít ulice Riegrova, Plavidlo, Vltavská a V Chatkách. V technických službách (dále jen TS) se začnou plnit protipovodňové pytle (80 ks města, 110 ks od dobrovolných hasičů – dále jen DH). TS ve spolupráci s muzeem ihned začnou instalovat protipovodňovou zeď u zámečku. DH jsou v plné pohotovosti. SČVK snížilo nátok do městské čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), došlo ke změně trasy odtoku přes VÚAB, bude nezbytné ještě další přečerpávání odtoku a zajištění šoupěte na výtok do Vltavy. Odčerpávání je posíleno i ve VÚAB. Budou prověřeny možnosti ubytování v případě evakuací.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Gabriel Bohunický)

2. krizový štáb – 18:00

Průtok se zvýšil na 1830 m3/s. Zahrádkářské kolonie v Žalově jsou již vyklizeny. Bohužel zde uvízlo vozidlo jednoho zahrádkáře, který si jel pro věci do chaty. Bylo alespoň přivázáno ke stromu (během povodní neuplavalo). Protipovodňová stěna je již částečně smontovaná, pytle s pískem se plní, šoupě v ČOV je zabezpečeno. Nařídil jsem vyzvat obyvatele v ulicích Za Potokem, Riegrova, Bělina, Tiché údolí a Svojsíkovy sady, aby byli připraveni k případné evakuaci. Dále jsme vyzvali majitele aut, která parkují v ulicích Rýznerova, Nádražní, Vltavská a na parkovišti Koruna, aby svá vozidla přeparkovali do bezpečných lokalit. To bylo klíčové zejména pro případnou evakuaci VÚAB. V muzeu probíhá stěhování nejdůležitějších věcí do patra. Zaměstnanci opustí areál okamžitě dle pokynů hasičů. Policie ČR zvýší dohled v lokalitě ČOV a muzea. Bude připraven generátor pro nemocnici. Bude přesunuta lodička z ČOV do TS. Požadavek, aby byli zaměstnanci VÚAB ihned informováni o možnosti protržení protipovodňové hráze a o případné okamžité evakuaci. Bude zabezpečena šachta kanalizace u bývalé vodárny ve Vltavské ulici žulovou dlažbou. Nabídka možnosti odtažení maringotky lesní školky (bohužel neměla potřebné úchyty a nestihlo se ji odtáhnout, byla přivázána, v průběhu povodní neodplavala, ale byla zcela zničená). MÚ zajistí další protipovodňové pytle, dostatek pohonných hmot, občerstvení pro záchranné sbory, možnost odtahu vozidel. Ubytovací kapacity jsou zabezpečeny (Academic, popř. penzion Veselá Milka v Úněticích).

3. krizový štáb - 22:00

Průtok Vltavy dosáhl 2120 m3/s. Nařizuji evakuaci v ulicích Za Potokem, Vltavská a Tiché údolí (po Svojsíkovy sady). Doporučena je i v ulicích Riegrova a Bělina. Protipovodňová stěna u zámečku bude uzavřena po provedení evakuace. Pro případné využití náhradní trasy sanity bude prořezána silnice kolem Únětického potoka. Vznesen požadavek na distributora elektrické energie, aby nás o případných odpojeních informoval. ROPID nezajistil informování cestujících na zastávkách, proto přes noc zajistí MÚ alespoň základní informaci.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Gabriel Bohunický)

V průběhu noci hladina dál stoupá. Jsou nasazena čerpadla u Braunerova mlýna. Ve 2 hodiny v noci při průtoku 2500 m3/s přesahuje hladina zeď a stavidlo u Braunerova mlýna. Hasiči končí odčerpávání průsaků. Následně je areál během několika minut zaplaven. Hladina dál stoupá nad úroveň mostu v Riegrově ulici. Ten je ráno zcela neprůjezdný. Evakuace proběhla přibližně do půlnoci, lidé jsou ubytovaní v hotelu Academic. S dopravou během evakuace pomohli dobrovolníci. Pro případ potřeby byli zajištěni psychologové i duchovní pomoc.

Pondělí 3. 6.

Spousta z nás vůbec nespala. Hladina bohužel dál stoupá. Informace o kulminaci od povodí a hydrometeorologů se velmi různí. Protipovodňová stěna u zámečku částečně protéká, proto zde bylo nasazeno odčerpávání, které zcela dostačuje. Protipovodňová hráz u přívozu prosakuje. Provedli jsme kontrolu průjezdnosti cesty kolem Únětického potoka.

4. krizový štáb – 7:00

Průtok dosáhl již 2840 m3/s. Upozornění obyvatel, kteří si začali průběžně odčerpávat vodu ze sklepů na nebezpečí narušení statiky budov a hrozbu zřícení. Další protipovodňové pytle zajištěny z Černošic. Občerstvení pro hasiče a další zasahující je zajištěno (i ve spolupráci se školní jídelnou). Požadavek na VÚAB na zajištění přesné evidence pohybu osob v areálu. V ČOV se neustále odčerpává. Prověření ubytovacích kapacit.

Vlaky na Masarykovo nádraží jezdí, do Libně nikoliv (provoz v následujících dnech obnoven). Autobusová doprava přes Horoměřice kolabuje.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Gabriel Bohunický)

5. krizový štáb – 13:00

Hladina Vltavy se drží na podobné úrovni jako ráno. Průjezd kolem Únětického potoka není možný, některé lokality jsou zaplaveny. Veřejné osvětlení v noci nebude v zaplavených lokalitách fungovat. Protipovodňové pytle se průběžně plní a doplňují do ohrožených lokalit. Nefungují závory u železnice, lokality zajištěny MP. Bude posíleno odčerpávání ve Vltavské ulici a u zámečku, kde se průsaky zvyšují. S tím pomohou státní hasiči. Zvýšené odčerpávání probíhá i v areálu VÚAB. Nemocnice je pořád plně funkční a plně funkční zůstane, pokud bude dodávka el. energie.

6. krizový štáb – 21:00

Průtok dosáhl 3000 m3/s. Generální ředitel povodí, prohlásil, že maximální průtok přes noc bude 3300 m3/s. To znamená, že by hladina měla ještě stoupnout přibližně o půl metru. Další velká evakuace není nezbytná. Vzhledem k míře průsaků hrozí hráz u přívozu protržením. Jsou přijata maximální opatření. Vyhlásil jsem přísný zákaz vstupu do Vltavské ulice. Ve VÚAB je zajištěna nepřetržitá pohotovost technika, aby v případě nouze ihned odpojil elektřinu v celém areálu včetně ČOV a zámečku. Proběhla další důrazná výzva směrem k VÚAB na přesnou evidenci osob v areálu. DH průběžně monitorují hladinu v ulici Za Potokem, kde ve dvou domech odmítli lidé evakuaci. V případě potřeby bude evakuace okamžitě a striktně nařízena. DH jsou připraveni zásobovat nemocnici (ač je nemocnice patřičně předzásobená) v případě zatopení přístupové cesty. Státní hasiči zajistí ještě záložní agregát do nemocnice. Veřejné osvětlení je vypnuto v ulicích Riegrova, Za Potokem, Vltavská, Rýznerova a ve VÚAB. Komunikace s dodavatelem el. energie je nelehká, v průběhu povodní se ale výrazně zlepšila.

Úterý 4. 6.

V průběhu noci hladina Vltavy dále stoupala. Křižovatka u restaurace Tiché údolí byla zaplavena. Díky vstřícnosti majitele této restaurace byl možný průchod „suchou nohou“ do Tichého údolí přes její zahrádku.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Petra Hradecká)

7. krizový štáb – 7:00

Průtok dosáhl již 3200 m3/s. Později se ukázalo, že již v tuto chvíli Vltava kulminovala. Nadále probíhá odčerpávání ve Vltavské ulici a u zámečku. Protipovodňová hráz pořád drží. Je nezbytné, aby bylo odlehčeno nátoku na ČOV. Proto budou povolání potápěči, kteří před povodňovou hrází do zámečku uzavřou nátok z kanalizace. Na plnění protipovodňových pytlů jsou povoláni dobrovolníci. Zjištěno, že evidence osob v areálu VÚAB stále nefunguje jak má. Jako předseda krizového štábu důrazně požaduji, aby toto do 10:00 fungovalo, jinak areál zcela uzavřu. Následně systém evidence začal fungovat. Stále probíhá monitoring hladiny Vltavy ve všech zaplavených lokalitách. Prověřena bude výše skládkovného. MÚ je pověřen sháněním vysoušečů.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Petra Hradecká)

8. krizový štáb – 13:00

Průtok mírně klesl na 3120 m3/s. Hladiny na horních tocích začínají klesat. Vltavská kaskáda by měla upouštět o 100 m3/s méně. Predikce však předpokládá, že hladina nebude razantně klesat. Odpoledne dorazí dobrovolní hasiči z Nového Strašecí, kteří pomohou s odčerpáváním u zámečku, protože se zde průsaky výrazně zvýšily (oblast rybníčku byla téměř zcela zaplavena, ve vodním příkopu byla již velká louže). Pokračuje intenzivní odčerpávání průsaků protipovodňové hráze. Nátok do ČOV byl za pomoci potápěčů uzavřen. TS ve spolupráci se Suchdolem zajistili zpevnění komunikace kolem Únětického potoka, takže je v případě nouze průjezdná. MP zajistila dodávky vody a léků v nedostupných oblastech. Husův sbor CČSH ve spolupráci s městem zřídil materiální i finanční sbírku pro postižené povodněmi.

9. krizový štáb – 21:00

Průtok klesl na 2740 m3/s. Z Nového Strašecí dorazí na pomoc i městští strážníci. Chodník u restaurace Tiché údolí je již opět průchozí. Hladiny průsaků díky intenzivnímu odčerpávání klesají. Týká se to ulice Vltavská a prostor zámečku. Hasiči zde budou nadále držet nepřetržitou službu. Policie ČR a městská policie zajišťuje zvýšenou hlídkovou činnost v postižených lokalitách. Nemocnice nabídla pomoc při očkování po záplavách.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Petra Hradecká)

Středa 5. 6.

V noci hladina Vltavy poklesla, proto byl v noci obnoven nátok kanalizace na ČOV

10. krizový štáb – 8:00

Průtok klesl na 2460 m3/s. Hladina již klesla do okolí Braunerova mlýna. Hladina průsaků v hrázi výrazně klesla, ale stále se odčerpává. Vzhledem k situaci jsem odvolal evakuaci. MÚ zajistí čisticí prostředky, které budou poškozeným během dne distribuovány. Hasiči a TS budou průběžně čistit komunikace, kde již voda opadla. Kontaminované protipovodňové pytle budou zlikvidovány. Protipovodňová stěna může být odvezena (nosné konstrukce pro případ zvednutí hladiny budou ponechány). TS zajistí přistavování kontejnerů.

Evakuované, kteří se vrátili do svých domovů, jsme během dne obešli, abychom zjistili jejich potřeby a požadavky na vysoušeče.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Petra Hradecká)

11. krizový štáb – 16:00

Průtok mírně klesl na 2400 m3/s. Ve Vltavské ulici bylo ukončeno odčerpávání, stačí kanalizace. V zámečku již stačí pouze jedno čerpadlo. Začne odčerpávání zaplavených sklepů. Zahrádkářské kolonie v Žalově jsou stále pod vodou. Hasiči a TS průběžně čistí komunikace. Park v zámku byl znepřístupněn kvůli možnému pádu stromů. Nové Strašecí nám zapůjčilo 4 vysoušeče. ČOV částečně funguje na manuální provoz. Trvá zvýšená hlídková činnost policie. Další vysoušeče zajištěny z Berouna.

Čtvrtek 6. 6.

12. krizový štáb – 8:00

Průtok klesl na 2170 m3/s. Hladina má nadále pomalu klesat. V Braunerově mlýnu voda pomalu klesá, bylo otevřeno stavidlo. Hasiči budou odčerpávat případné laguny. 35 kusů vysoušečů dorazilo, tím by měly být pokryty potřeby po povodních. Vysoušeče budou průběžně distribuovány tam, kde budou potřeba. TS sváží odpad. Úklid probíhá. Podána informace o vakcinaci.

13. krizový štáb – 17:00

Průtok klesl na 1840 m3/s a hladina nadále pomalu klesá. Ruším III. stupeň povodňové aktivity – ohrožení a snižuji jej na II. POHOTOVOST. Pokyny pro asanaci a dezinfekci studní budou zveřejněny. V Braunerově mlýnu je voda odčerpávána.

Dále již nezasedá krizový štáb, ale povodňová komise, protože byl zrušen krizový stav.

Povodeň v Roztokách 2013

(foto: Petra Hradecká)

Pátek 7. 6. a následující víkend

Průtok klesl na 1700 m3/s. Předpovědi počasí nejsou dobré. O víkendu má nadále pršet. Hrozí lokální povodně. Proto jsou všichni v maximální pohotovosti. V zahrádkářské kolonii v Žalově je velká laguna vody, kterou DH odčerpávají v průběhu pátku a po celý víkend. Vstup je zde umožněn jen na vlastní nebezpečí a v doprovodu hasičů. V Braunerově mlýně probíhá odčerpávání a zejména úklid. Laguna u lesní školky je také odčerpána. Probíhají úklidové práce. Dobrovolní hasiči a strážníci z Nového Strašecí v průběhu víkendu odjedou domů. V ČOV se nepodařilo obnovit automatický chod, přes víkend bude chod zajištěn manuálně. Budeme se snažit uspíšit revizi přeložky směrem na Sedlec, který je ale stále pod vodou. Přes víkend probíhá důsledný monitoring srážek a průtoku a všichni jsou v pohotovosti.

Začátek tohoto týdne

Průtok přes víkend klesl k hranici 1000 m3/s, což je i rozhraní mezi I. a II. stupněm povodňové aktivity. Vzhledem k situaci v zahrádkářských koloniích a k hrozícím pádům stromů je zachován II. stupeň pohotovosti. Vstup do zahrádkářských kolonií v Žalově je stále na vlastní nebezpečí. Byly zde ale přistaveny kontejnery na odpad a dovezeny čisticí prostředky. Většina postižených budov je již vysoušena. ČOV již plně funguje v automatizovaném režimu. Pražská ČOV ještě není plně funkční. Bude zajištěna odpovídající vakcinace. Poškození povodní budou znovu kontaktováni. Všem dobrovolníkům, kteří se hlásili, bude poděkováno. Ve středu je již průtok na úrovni 700 m3/s. Předpověď počasí je příznivá. O otevření silnice do Prahy přes Sedlec by měla rozhodnout Praha 6 během čtvrtka.

Letošní povodně rozhodně nebyly tak ničivé jako ty v roce 2002. Na tom má podíl i spousta lidí, kteří při povodni podali obrovské nasazení, za což jim z celého srdce a věřím, že za všechny Roztocké, moc děkuji. Jedná se zejména o SDH Roztoky v čele s Rendou Šmídem, městskou policii, pracovnice a pracovníky MÚ, pracovníky TS, státní hasiče, státní policii, pracovníky SČVK, Středočeského muzea, RHG, VÚAB, školní kuchyni, Husův sbor, Academic, Alexandru, penzion Veselá Milka, restauraci Tiché údolí, sdružení RR, všechny dobrovolníky, ať už jsme jejich práce využili či nikoliv, a všechny další, na které jsem omylem zapomněl. Speciálně děkuji dobrovolným hasičům, městské policii a starostovi Nového Strašecí, kteří nám velmi pomohli.

Jan Jakob
starosta Roztok, předseda krizového štábu

 

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.