Ulice Jana Palacha se dočká konečně rekonstrukce

V sedmdesátých letech minulého století, kdy jsem se stal obyvatelem tohoto města, bylo v Roztokách jen pár ulic se zpevněným povrchem. Patřila mezi ně i dnešní ulice Jana Palacha. Až do roku 1990 se jmenovala Stalinova, pokud jste to již zapomněli. Už tehdy vroubily chodníky kulovité javory, tehdy to byly mladé, ale již vzrostlé stromy.

Jméno ulice se naštěstí změnilo, stav zůstal v podstatě stejný. Po každé zimě nastupují Technické služby, aby zalepily aspoň největší díry. Pod těmi dírami je totiž trochu štěrku - a pak už jen podklad. Tak se před padesáti roky ulice stavěly a na mnohem slabší provoz to dost dlouho stačilo. Dnes je rekonstrukce ulice Jana Palacha, která je v územním plánu stále jednou z hlavních tepen města, nezbytná - a v letošním roce k ní konečně dojde.

Tak si ten projekt, který vedle celé ulice Jana Palacha zahrnuje také část ulice Puchmajerovy (od Jana Palacha po Jungmannovu), můžeme představit.

Pořizovatelem projektu byla firma PPU, spol. s r.o., realizátorem akce bude na základě výběrového řízení firma Integra stavby, a.s., vysoutěžená cena díla je 20,38 milionu korun včetně DPH.

Dílo je stavebně rozděleno na čtyři části. První tři části řeší rekonstrukci komunikace v jejím současném rozsahu mezi ulicemi Nerudova a Haškova. Návrh zachovává dnešní systém dopravy - jednosměrné jízdní pásy.

Příčné uspořádání je v původním projektu navrženo (ve směru od plotů parcel) takto:

dlážděný chodník minimální šířky 1,75 m,

průběžný zelený pás proměnlivé šířky (1,15-1,80 m včetně obrubníků),

průběžný parkovací pás z betonové zámkové dlažby šířky 2,0 m, od vozovky je oddělen betonovým obrubníkem bez nášlapu (obrubník je součástí parkovacího pásu),

průběžná živičná vozovka šířky 3,0 m, na straně středového pásu ukončená betonovým obrubníkem.

Vjezdy na parcely budou navrženy z betonové dlažby. Mezi chodníkem a zeleným pásem bude sadový obrubník bez nášlapu. Mezi zeleným pásem a parkovacím pruhem bude uliční obrubník s nášlapem 12 cm, stejný obrubník bude lemovat střední zelený pás. Na vjezdech na parcely bude uliční obrubník snížen na nášlap 2-3 cm.

Je ovšem také možná druhá varianta, v níž by nebyl v ulici souvislý zelený pás, ale jednotlivá rabátka kolem stromů, podobně jako je to nyní. Pak by se změnily i šířky parkovacího pruhu a chodníků. Tato druhá možnost přináší větší náklady na dlažbu, šetří naopak obrubníky. 

Odvodnění je řešeno pomocí uličních vpustí, umístěných na vnějším okraji parkovacího pruhu. Vpusti jsou v souladu s generelem odvodnění města Roztoky zaústěny do vsakovacího žebra pod parkovacím pásem. 

Čtvrtá část projektu řeší výstavbu dosud nepostaveného západního jízdního pásu mezi ulicemi Puchmajerova a Haškova. Navržené uspořádání je stejné jako ve všech ostatních úsecích ulice Jana Palacha, tj. jednosměrný jízdní pás (zde ve směru od Haškovy). Příčné uspořádání a odvodnění bude stejné jako v ostatních částech ulice.

Uspořádání nové zeleně v projektu řešeno není. Předpokládá se její umístění v zeleném pásu mezi chodníkem a parkovacím pruhem (anebo v rabátkách). Odbor správy, rozvoje-města a životního prostředí zadal zpracování studie na osázení ulice novými stromy, které musí být koordinováno s uložením sítí, přípojek plynu, případně s osvětlením.

O umístění veřejného osvětlení se dosud jedná, požadavek městského úřadu byl, aby bylo umístěno ve středním zeleném pásu, při jeho okraji.

S výkresy projektu se můžete seznámit na internetových stránkách města www.roztoky.cz. Projekt neřeší pokračování ulice Jana Palacha ve směru na Solníky. Ulice je v územním plánu dosud zakreslena jako páteřní komunikace, realizace záměru na její protažení však není „na pořadu dne“.

Práce na rekonstrukci ulice Jana Palacha a části ulice Puchmajerovy budou zahájeny pravděpodobně v březnu, v závislosti na klimatických podmínkách. Dílo bude v souladu se smlouvou s dodavatelskou firmou dokončeno na podzim roku 2015.

Jaroslav Huk, místostarosta
Ján Polák, vedoucí OSRMŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.