Ladislav Zeman

Všechny příspěvky autora...

Ladislav Zeman, 12.6.2015
Vážení obyvatelé města Roztoky, poslední dobou se v katastru obce rozmáhá nešvar s odkládáním různých odpadů u zvonů na separované odpady. Pracovníci technických služeb vyváží zvony na plasty a papír 2x týdně, na frekventovaných místech pak 3x týdně a kolem zvonů při každém svozu uklízí nepořádek. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odpad Odraz 6/2015 pořádek Zprávy
Ladislav Zeman, 13.2.2015
Vážení spoluobčané, Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních poplatků a sděluje informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad. Dne 30. 4. 2015 končí splatnost poplatků na rok 2015 za psy a dne 31. 5. 2015 za odpady. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 2/2015 popelnice poplatky psi Zprávy
Ladislav Zeman, 9.1.2015
• Svoz objemného a nebezpečného odpadu  bude proveden ve dnech 11. 4. a 10. 10. 2015. • Svoz kompostovatelného odpadu Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odpad Odraz 1/2015 svoz Zprávy
Ladislav Zeman, 12.12.2014
Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých nemovitostí ve městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván a rovněž novela zákona o odpadech takový postup separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného ušetří město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2015 bude město svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozšiřovat. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál bioodpad Odraz 12/2014 svoz Zprávy
Ladislav Zeman, 14.2.2014
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 12. 4. a 11. 10. Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 15. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11. a 29. 11. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odpad Odraz 2/2014 svoz Zprávy
Ladislav Zeman, 11.5.2013
Vážení občané, společnost Regios, a. s. ve spolupráci s městem Roztoky umístila v dubnu pět kusů sběrných nádob na sběr použitého oblečení a obuvi. Nádoby, kromě Tyršova nám., jsou umístěny na stanovištích kontejnerů na tříděné odpady: 1) Před samoobsluhou „Sádlo“ - č. p. 1036 na Lidické ul. 2) Tyršovo nám. - před sokolovnou Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odpad Odraz 5/2013 sběr Zprávy
Ladislav Zeman, 8.3.2013
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 13. 4. a 12. 10. 2013. Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech: Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odpad Odraz 3/2013 Zprávy
Ladislav Zeman, 8.3.2013
V roce 2013 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý 1x za 14 dní. Město bylo rozděleno opět do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál bioodpad odpad Odraz 3/2013 svoz Zprávy
Ladislav Zeman, 12.3.2012
Hledáte-li informace o placení poplatků za odpad na rok 2013, může Vás zajímat článek Jak s placením poplatků za odpad na rok 2013?. Vážení spoluobčané, Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odpad Odraz 3/2012 poplatky psi Zprávy