Michael Bernát

Všechny příspěvky autora...

Michael Bernát, 11.11.2016
"Rada města zopakovala svůj kladný postoj k parkovišti P+R na nádraží v Roztokách" (zápis z jednání rady města ze dne 12. 10. 2016). „Rada města ukládá místostarostovi Novotnému vypravit dopis nám. primátorky hl. m. Prahy p. Dolínkovi ve věci dotace na výstavbu parkoviště" (usnesení rady města Roztoky č. 428-16/16). Termín pro plnění usnesení byl 9. listopadu, předpokládám tedy, že dopis panu Dolínkovi již odešel. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 11/2016 p+r parkování Názory
Michael Bernát, 14.10.2016
Docela mě vyděsilo, že zastupitelstvo našeho města uložilo vedení města, aby jednalo s panem Dolínkem (náměstek primátory hl. m. Prahy) o spolufinancování parkoviště P+R v Roztokách. Možná je zdůvodnění níže sobecké, určitě je však méně sobecké než parkovací zóny na okraji Prahy: Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 10/2016 parkování Názory
Michael Bernát, 5.4.2013
Dle ohlasů na můj článek z minulého Odrazu soudím, že kromě tohoto článku si nyní můžete přečíst i několik dalších osočujících mne z nazvání obyvatel Olbrachtovy ulice korupčníky. Nic takového jsem však nikdy nenapsal. Dokonce doufám, že tomu tak není. Pokud se však naše město rozhodne rekonstruovat vyasfaltovanou spojku mezi Haškovou a Olbrachtovou, a přitom zanechat Haškovu ve stavu tankodromu, lze se vyhnout otázce proč? Přijde to absurdní jenom mně? Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál investice komunikace Odraz 4/2013 Názory
Michael Bernát, 8.3.2013
„Na únorové radě města byl schválen plán rekonstrukce komunikací. Je to výchozí dokument, který zmapoval, v jakém stavu silnice a chodníky v Roztokách jsou, kde již je vyhotovena projektová dokumentace a kde není. Výsledkem je pořadí ulic, podle kterého by měly být opravovány, a to nejen v tomto volebním období.“ Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál investice komunikace Odraz 3/2013 Názory
Michael Bernát, 5.8.2012
Rád bych navázal na myšlenky pana Pařízka z Odrazu 04/2012, zejména na závazek developera posílit infrastrukturu našeho města a zvýšení dostupnosti bydlení pro nové obyvatele Roztok. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 7-8/2012 stavební uzávěra Názory