Marie Šlancarová

Všechny příspěvky autora...

Marie Šlancarová, 8.4.2018
Je tomu už téměř rok, kdy jsem si vzala na starost řešit provozní záležitosti naší školy, úzce spolupracovat s vedením školy, školskou komisí a radou, komunikovat a předávat informace ze strany zřizovatele, i opačným směrem. (Výstavba dalších budov spojená s navýšením kapacity prostor pro výuku zůstala v gesci pana starosty).
Číst dál Školy
Marie Šlancarová, 14.1.2017
Prosincové zastupitelstvo bylo zahájeno s těsně usnášeníschopnou, tedy jedenáctičlennou většinou. Během jednání se počet zastupitelů zvýšil na třináct. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání zastupitelstvo Odraz 1/2017 vodné Zprávy
Marie Šlancarová, 14.1.2017
Přípravy pokračují Radní byli informování o rekonstrukci dětského střediska a klubovny důchodců. Po předložené studii se projektanti pustili do projektových příprav rekonstrukce klubovny důchodců a prostor v Havlíčkově ulici, ve kterých sídlil Úřad práce. V lednu by mělo proběhnout vyjádření dotčených orgánů a během února, března pak budou započaty samotné stavební práce. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál čov jednání miva Odraz 1/2017 rada škola účetnictví Zprávy
Marie Šlancarová, 11.11.2016
Úřad práce v Roztokách končí Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 11/2016 rada správce úřad práce Názory
Marie Šlancarová, 11.11.2016
Vzhledem k tomu, že na zářijovém jednání limit pěti hodin pro projednání všech navržených bodů nestačil, pan starosta svolal na 5. října zastupitelstvo mimořádné. Těsná nadpoloviční většina zastupitelů zvládla vše potřebné projednat za necelé tři hodiny. Diskuse byla konstruktivní a věcná. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál bytový fond jednání Odraz 11/2016 serpentina zastupitelstvo Zprávy
Marie Šlancarová, 14.10.2016
Když jsem se před šesti lety stala zastupitelkou, měla jsem přání vytvořit prostor pro setkávání dětí, babiček a dědečků, pro společné sdílení zážitků a radosti, pro předávání zkušeností, sdílení příběhů, zkrátka všeho, co do našeho každodenního života v roztockém společenství patří. Letošní, již šestý ročník Dne dětí a seniorů měl rekordní počet návštěvníků. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál den dětí a seniorů Odraz 10/2016 Názory
Marie Šlancarová, 14.10.2016
Ukončení spolupráce se správcem bytového fondu Do dnešního dne nemají nájemníci městských bytů a nebytových prostor vyúčtování za loňský rok. Nejsou vymáhány nedoplatky nájemného, nebyl předložen návrh plánovaných oprav. Toť pouze výčet z neplnění činností, pro které byla společnost Miva městem najatá. Ani červnové jednání mezi zástupci města a vedením Mivy očekávané zlepšení nepřineslo, a tak město přistoupilo k razantnějším krokům. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání městská rada Odraz 10/2016 pediatr revitalizace Sokola Zprávy
Marie Šlancarová, 14.10.2016
Zastupitelé stihli během pěti hodin projednat pouhou polovinu navržených bodů. Ostatním se budou věnovat na mimořádném jednání 5. října. Dlouhé diskuse vyvolalo schvalování regulačních plánů a plánovaná výstavba nové základní školy v areálu bývalého Barumu v Žalově. Závažnost projednávaných bodů potvrdila asi desítka občanů, která si přišla diskusi poslechnout. Někteří z přítomných se do diskuse také zapojili. Výstavba na Dubečnici má pravidla Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál čov dubečnice jednání Odraz 10/2016 škola solníky zastupitelstvo Zprávy
Marie Šlancarová, 10.9.2016
Kvůli opožděnému příchodu některých kolegů začalo poslední prázdninové jednání o deset minut později za účasti dvanácti zastupitelů. Ačkoli bylo na programu jednání i s materiály přidanými na stůl „pouhých" dvaadvacet bodů, poslední byl projednán krátce před třiadvacátou hodinou. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 9/2016 zastupitelstvo Zprávy
Marie Šlancarová, 29.7.2016
Po měsíci jsme se opět se zastupiteli setkali, abychom projednali a posunuli věci v našem městě zas o kousek dál. Debata nad některými body byla jako vždy názorově pestřejší, dotazy padaly zejména kolem připomínek k regulačnímu plánu Dubečnice. Finanční příspěvek pro naší základní školu naopak schválili všichni zastupitelé jednohlasně. ■ Návrh územní studie Přívoz nabízí možnosti využití nejen občanům roztockého břehu Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dubečnice hřiště jednání Odraz 7-8/2016 přívoz regulační plán škola studie zastupitelstvo Zprávy