Jiří Macák

Všechny příspěvky autora...

Jiří Macák, 12.9.2015
Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 8 (Povolení ke kácení dřevin), odst. 4, uvádí: „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení." Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastává u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál kácení Odraz 9/2015 stromy zeleň Názory
Jiří Macák, 25.7.2015
Když jsem před čtyřmi lety poprvé prošel ulicí Jana Palacha, pomyslel jsem si, že takové příjemné ulice se už moc nedělají. Široké a plné stromů... Letošní poslední červnový den jsem dostal zprávu, že někdo pokácel velký ořech, na který jsem se denně tak rád díval. Ten strom mi přirostl k srdci... Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dřeviny Odraz 7-8/2015 strom výstavba Názory
Jiří Macák, 13.3.2015
Večer 18. 2. 2015 jsem se v hotelu Academie zúčastnil představení nového projektu firmy Trigema „Areál vědeckotechnického parku“. Líbilo se mi, jak se o své hosty pořadatel postaral a i následující forma prezentace. Mile mě překvapilo, že uvažovaný komplex 3+3 budov nemá být oplocen jako předchozí projekty a také že má mít nějaké prostory pro služby a prodej. Co mě překvapilo nemile, jsem vyslechl ze slov přítomných členů koaličního vedení města. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 3/2015 VTP výstavba Názory
Jiří Macák, 13.2.2015
Loni v prosinci jedna slečna na roztockém Facebooku přidala komentář, ve kterém se zeptala: „Dobrý den, jakmile opadalo listí, tak na stromech kolem řeky u silnice na Prahu jsou akorát vlající odpadky (papíry, igelity...), snad ještě po povodních. Plánuje město nějaký úklid, případně zorganizovat nějakou dobrovolnickou akci, aby mohli občané pomoci uklízet? Protože koukat na ten binec každé ráno je trest pro všechny, kdo mají aspoň trochu dobré oči.“ Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 2/2015 skládka úklid Názory
Jiří Macák, 14.12.2013
Bydlím v Roztokách teprve dva a půl roku. Tomu odpovídá moje místní „historická“ paměť. Nesoudím tedy rychle jednotlivé stavy místního života. Poznávám je ze zkušeností lidí, kteří mají zájem něco sdělovat a ve kterých cítím spřízněnou duši. Na přání autora byl článek odstraněn. Zbytek textu naleznete v PDF. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 12/2013 zelení Názory