Zdeněk Richter

Všechny příspěvky autora...

Zdeněk Richter, 14.4.2018
Po mnoha letech stále se zhoršujícího stavu silnice 11/242, 11/2421 a III/2422, tj. hlavní silniční tepny, která prochází napříč Roztoky, se podařilo před dvěma lety dosáhnout dohody mezi vedením města, KÚ Středočeského kraje, Krajskou správou silnic a projekční organizací Pudis, na základě které byly zahájeny práce na aktualizaci projektové dokumentace z roku Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál infrrastruktura kraj Odraz 4/2018 silnice výstavba Zprávy
Zdeněk Richter, 11.3.2016
Článkem se obracím především na Vás, obyvatele města Roztoky, abych podal informaci o stavu pořizování nového územního plánu a současně Vás ubezpečil, že máte možnost se do jeho tvorby aktivně zapojit. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 3/2016 územní plán Zprávy
Zdeněk Richter, 10.4.2015
Město Roztoky prochází procesem tvorby nového územního plánu (ÚP). Skutečnost, že platný územní plán byl tvořen v začátku devadesátých let minulého století, kdy měly Roztoky 5700 obyvatel, naznačuje, že jeho aktualizace je více než potřebná. Konečná platná verze má datum 7. 9. 1995 a doznala pouze dvě změny z roku 2001, týkající se zastavění Dubečnice, a z roku 2005, týkající se výstavby v okolí Tesca. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 4/2015 územní plán Zprávy
Zdeněk Richter, 13.6.2014
Každé zasedání zastupitelstva města Roztoky znamená nejen připravit pečlivě všechny podklady pro jejich projednání, ale současně je i vytisknout, svázat a doručit na adresu zastupitele. V průměru se jedná o asi 100 listů dokumentů, připravených pro každého z 21 zastupitelů. Až doposud tím vznikaly úřadu nemalé každoroční náklady. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dokumenty elektronizace městský úřad Odraz 6/2014 Názory