Lenka Rothová

Všechny příspěvky autora...

Lenka Rothová, 9.1.2015
Předvánoční atmosféru Domova Alzheimer v Roztokách zpříjemnil sobotního odpoledne 20. 12. pěvecký sbor Roztocké děti. Jejich kouzelné vystoupení, pod vedením paní Vladimíry Drdové, doprovázené kapelou rodinných příslušníků, naladilo struny v každém z přítomných klientů, návštěvníků i zaměstnanců. Mezi téměř třicítkou dětí byly postavičky tří králů, které navštívily malý Betlém a předaly dary Ježíšovi. Dojemné zpěvy podnítily ostatní k tomu, aby se připojili. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál alzheimer Kultura Odraz 1/2015 roztocké děti vystoupení zpěv