Yveta Pištěková

Všechny příspěvky autora...

Yveta Pištěková, 15.5.2015
Odpověď na tuto otázku je jen jedna - developerovi, přesněji firmě Trigemě. V minulém Odrazu, č. 4/2015, napsal pan Křístek velmi trefný článek, kde shrnul možné problémy a újmy oproti výhodám a přínosům pro občany města Roztok. I my jsme nezaháleli a získali jsme opět několik informací pro spoluobčany, které by problematika s další výstavbou vzájemně se doplňujících typů staveb v místní části skladového areálu na celkové ploše 22 000 m2 mohla zajímat. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 5/2015 petice VTP výstavba Názory
Yveta Pištěková, 13.3.2015
Toto slyšení se událo dne 18. 2. z iniciativy firmy Trigema a zprostředkoval jej místostarosta Tomáš Novotný (Sakura), kterému chce petiční výbor touto cestou poděkovat. Pan místostarosta setkání též moderoval, byl to perfektní výkon a celou dvě a půl hodiny trvající akci zvládl s kreditem profesionála. Poděkování patří i za účast panu starostovi Janovi Jakobovi (TOP 09) a části zastupitelstva Roztok. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 3/2015 petice VTP výstavba Názory