Marcel Votípka

Všechny příspěvky autora...

Marcel Votípka, 10.9.2016
O životě sv. Ludmily nám vyprávějí převážně staré kroniky a legendy. Něco vypovídají i archeologické nálezy. Dá se vůbec rekonstruovat život sv. Ludmily na základě informací z takto kusých zdrojů? Spíše si musíme mnohé domýšlet. Často se budeme dívat na sv. Ludmilu prizmatem doby, ve které žijeme. Život a doba sv. Ludmily Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura levý hradec Odraz 9/2016 sv. Ludmila
Marcel Votípka, 12.9.2015
A. V. Čikl pocházel z Moravy, kde také strávil převážnou část svého života. Ve 20. letech 20. století působil nejprve v řadách Církve československé a později, a to až do konce života, v řadách pravoslavné církve. Patřil mezi nejbližší a zároveň nejlepší spolupracovníky biskupa Gorazda, který od roku 1925 stál v čele pravoslavné církve. V roce 1938 A. V. Čikl odešel ze své farnosti v Přerově do Prahy, kde byl jmenován duchovním správcem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Alois Václav Čikl historie Odraz 9/2015 protektorát Názory