Pavel Buchtele

Všechny příspěvky autora...

Pavel Buchtele, 14.4.2018
Budoucí „Roztočák" Josef Petruška se narodil 22. 1. 1906 v Orlové (okres Fryštát) jako syn Adolfa a Marie Petruškových. V letech 1926 až 1928 absolvoval vojenskou prezenční službu u ženijního pluku č. 3. Později Josef Petruška pracoval jako horník. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Kultura odboj Odraz 4/2018
Pavel Buchtele, 14.1.2017
V tomto příspěvku bych rád připomenul jednoho málo známého roztockého rodáka, jenž patří mezi ty, kteří sloužili za druhé světové války v československé zahraniční armádě na Středním východě a poté ve Velké Británii. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Alfréd Pichler Odraz 1/2017 rodák Názory
Pavel Buchtele, 14.5.2016
V tomto příspěvku bych rád připomenul jednoho málo známého roztockého občana, jenž patří mezi ty, kteří za války sloužili za druhé světové války v československé zahraniční armádě ve Velké Británii. Václav Jílek (20. července 1922 - 12. února 1986) se narodil v Úholičkách jako syn Václava a Marie Jílkových, kteří bydleli v čísle popisném 88. Václav Jílek absolvoval 5 ročníků obecné školy a tři ročníky měšťanské školy. Poté se vyučil a pracoval jako automechanik. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura Odraz 5/2016 transport smrti
Pavel Buchtele, 15.4.2016
Přelom dubna a května je tradičně obdobím, kdy si připomínáme události jara roku 1945 - zastavení tzv. transportu smrti v Roztokách, Pražské povstání a konec 2. světové války. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 4/2016 transport smrti Názory