M. Bartulíková

Všechny příspěvky autora...

M. Bartulíková, 14.4.2018
V rámci dotačního programu Primární prevence, vyhlášené Středočeským krajem, škola požádala o dotaci na program, který budeme realizovat od dubna 2018 do června 2019. Cílem projektu je zrealizovat dlouhodobý program zaměřený na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků v naší škole. Naším dlouhodobým cílem je zajištění efektivní primární prevence, jež pomůže těmto rizikům předcházet, případně je včasně a efektivně řešit. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál bezpečnost Odraz 4/2018 prevence škola Školy školy