Tomáš Šalamon

Všechny příspěvky autora...

Tomáš Šalamon, 17.10.2010
Přehled a analýza výsledků komunálních voleb 2010 v Roztokách
Číst dál volby výsledky Zprávy
Tomáš Šalamon, 16.9.2010
Jeden můj kamarád používá pro stav závislosti na dotacích, subvencích a jiných transferech veřejných peněz termín „dotační narkomanie“. Od jisté doby mi přijde, že „doťáci“ se od feťáků liší hlavně tím, že pro vyvolání abstinenčních příznaků stačí pouhá diskuse o odejmutí drogy. Jsem ovšem toho názoru, že dotace mají často účinek devastující přinejmenším stejně jako heroin, jen to není každý den vidět v televizi. Naštěstí, diagnostika je snadná. Pokusím se nastínit některé její aspekty.
Číst dál dotace volnočasové aktivity Názory
Tomáš Šalamon, 27.7.2010
V posledních pár letech se o roztockou politiku zajímám poměrně důkladně, ale občas mám pocit, že jsem se vrátil z nějaké hodně dlouhé cesty zbaven při ní spojení s civilizací. To vždycky, když čtu, že je najednou upečeno cosi, o čem do té doby zřejmě slyšela jen parta zasvěcených. Příklady bych měl, ale nechme je na jindy. Samostatnou kapitolou je totiž hospodaření města a jeho rozpočet: ve zdejším pojetí jde v podstatě o cosi na způsob Yettiho.
Číst dál aldera dostupnost informací účetnictví Názory
Tomáš Šalamon, 11.6.2010
Do dubnového Odrazu jsem napsal článek, jehož klíčová myšlenka zhruba zněla: „Město by mělo z veřejných rozpočtů investovat peníze výhradně do věcí, které umí poskytovat efektivněji než soukromý sektor, tj. zejména do silnic, školy a podobných veřejných statků. Všechno ostatní vč. financování kultury, sportu a volnočasových aktivit by mělo nechat lidem a firmám, protože ti sami nejlépe vědí, co si přejí podpořit a co nikoliv.“ Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a v minulém čísle jsem sklidil hrozny hněvu dotčených. A hned trojnásobnou úrodu.
Číst dál dotace kultura Odraz 6/2010 Názory